• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
loingo
 

Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh, (Dự án SME Trà Vinh). Dự án do Chính phủ Canada, đại diện Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD), nay đổi thành Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ.

Cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh và Chủ Dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh.

Đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện dự án: Ban quản lý Dự án SME Trà Vinh.

Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2014-2020.

Dự án dự kiến triển khai thực hiện: tại một số xã, thị trấn của các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Trà Vinh có tiềm năng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng vốn thực hiện Dự án: 12.100.000 đô-la Ca-na-đa

GAC: 11.000.000 đô-la Ca-na-đa

Đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 1.100.000 đô-la Ca-na-đa             

              

Hide Main content block
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: