Slide 1

Chúng tôi hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị chủ lực mang lại lợi ích bền vững

Chi tiết
Slide 2

Chúng tôi thúc đẩy các dự án khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái của tỉnh Trà Vinh

Chi tiết
Slide 3

Chúng tôi hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh để khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Chi tiết

Về chúng tôi

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC).
Dự án được thực hiện tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2014 với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.

Nhấn vàođâyđể xem thêm nội dung chi tiết về chúng tôi.

Tin tức mới nhất

Thống kê

Thống kê
Thống kê

Join Us

Liên kết

lk-1lk-2lk-3lk-4lk-5lk-6lk-7lk-8lk-9lk-10lk canadalk trà vinh business incubatorlk CSIPlk seed planterlk tri thứclk mcglk vccilk kisstartuplk bsaISEVlk Slk songhanlk saigon innovation hublk tam giáclk mekonglk SVF

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh