Về Chúng tôi

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC).
Dự án được thực hiện tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2014 với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.

Nhấn vào đây để xem thêm nội dung chi tiết về chúng tôi.

tin tức mới nhất

THÊM MỘT CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI

Vào những ngày cuối cùng của năm Âm Lịch, công trình đường nhựa ấp Ngã Ba, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú đã kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng.

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cùng với hoạt động phát triển doanh nghiệp, Dự án SME Trà Vinh còn nâng cao nhận thức, khuyến khích ý tưởng sản xuất giảm thiểu tác động môi trường.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH – KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2021

Năm 2021 được xem là một năm nhiều thách thức với công tác hỗ trợ doanh nghiệp do dịch bệnh kéo dài. Tuy nhiên, với vai trò là người đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Trà Vinh, tập thể Dự án SME Trà Vinh đã nỗ lực vượt qua trở ngại để tiếp sức cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này. Trước thềm năm mới, xin chia sẻ cùng các bạn những kết quả nổi bật mà Dự án đã đạt được trong năm 2021.

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VINH

Tại dự án SME Trà Vinh, các nghiên cứu khảo sát lồng ghép giới đạt trên 30%; hội thảo, tập huấn, sự kiện có tỷ lệ phụ nữ tham gia trung bình là 32%.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH: ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP

Trà Vinh hiện có hơn 90% doanh nghiệp (DN) nhỏ và siêu nhỏ, với sức cạnh tranh yếu, trong đó rất ít DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ nên các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

HƠN 260 LƯỢT DOANH NHÂN THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TRÀ VINH

Các doanh nhân được huấn luyện về xây dựng doanh nghiệp, marketing, nhân sự, tài chính, luật, sở hữu trí tuệ… tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Thống kê

Liên kết