Về Chúng tôi

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC).
Dự án được thực hiện tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2014 với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.

Nhấn vào đây để xem thêm nội dung chi tiết về chúng tôi.

tin tức mới nhất

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VINH

Tại dự án SME Trà Vinh, các nghiên cứu khảo sát lồng ghép giới đạt trên 30%; hội thảo, tập huấn, sự kiện có tỷ lệ phụ nữ tham gia trung bình là 32%.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH: ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP

Trà Vinh hiện có hơn 90% doanh nghiệp (DN) nhỏ và siêu nhỏ, với sức cạnh tranh yếu, trong đó rất ít DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ nên các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

HƠN 260 LƯỢT DOANH NHÂN THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TRÀ VINH

Các doanh nhân được huấn luyện về xây dựng doanh nghiệp, marketing, nhân sự, tài chính, luật, sở hữu trí tuệ… tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH TIẾP SỨC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ theo nguyên tắc hoàn lại chi phí đã ứng trước từ doanh nghiệp để thực hiện đề xuất kinh doanh với định mức tối đa 49%.

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN KHỞI NGHIỆP - STARTUP ACADEMY KHÓA I CỦA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

Vừa qua, ngày 17/9/2021, Công ty TNHH XLABS – đơn vị tư vấn và vận hành Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã chủ trì và kết hợp với Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức Buổi Khai mạc chương trình Học viện Khởi nghiệp (StartUp Academy) bằng hình thức trực tuyến cho 20 nhóm Doanh nghiệp, cá nhân, nhóm khởi nghiệp đã được tuyển chọn vào chương trình.

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA

(TVO) Đến nay, Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) đã đầu tư 25 công trình kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ tại 13 xã, thị trấn thuộc 07 huyện, với tổng vốn đầu tư 76,08 tỷ đồng.

Thống kê

Liên kết