CỔNG THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CỦA TRÀ VINH

Với nguồn tài trợ từ Dự án SME Trà Vinh, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Trà Vinh nhằm quản lý chuỗi sản xuất các sản phẩm nông sản và góp phần làm minh bạch thông tin sản phẩm, hỗ trợ nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm thông qua hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông sản.

 

Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh Trà Vinh

 

Khi Cổng thông tin này được kết nối hoàn thiện,  các hợp tác xã (HTX)/ doanh nghiệp tham gia có thể cấp mã số cho các hộ nông dân tham gia HTX để định vị vị trí, loại cây trồng và qui mô sản xuất. Xây dựng hệ thống tem truy xuất nguồn gốc (TXNG) với mỗi mã số là duy nhất và có hệ thống bảo mật độc lập giúp việc quản lý tem TXNG được hiệu quả. Việc canh tác và thu hoạch sẽ được ghi nhận thông qua hệ thống phần mềm và hiển thị thông qua tem TXNG khi người tiêu dùng mua hàng và kiểm tra thông qua ứng dụng di động. Cổng thông tin TXNG sẽ hiển thị danh mục sản phẩm và các sản phẩm thuộc các đơn vị tham gia hệ thống, giúp thúc đẩy việc liên kết thương mại với người tiêu dùng thông qua hệ thống. Người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin sản phẩm thông qua tem TXNG được dán trên sản phẩm sau khi thu hoạch; tất cả thông tin canh tác, giống cây trồng, qui trình và chứng nhận sản phẩm được hiển thị trên phần mềm giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy cho các sản phẩm tham gia hệ thống.

 

Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình thông tin chứng nhận của các sản phẩm từ dừa sáp của Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè trên Cổng thông tin

 

Đến nay Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành và đang vận hành thử nghiệm tại địa chỉ http://travinhtrace.vn. Đã có 03 doanh nghiệp được chọn để vận hành thử nghiệm in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm (100.000 tem/doanh nghiệp) bao gồm Cơ sở bánh mứt Vĩnh Xương, Công ty TNHH Trà Vinh Farm và Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè. Sắp tới, khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tỉnh Trà Vinh sẽ được kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.