Liên hệ

Thông tin liên hệ

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh.
Tel: (0294) 6299 445 - Fax: (0294) 6251 505
Email: duan@smetravinh.vn

Gửi thông tin liên hệ

u05