ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN GẠO TRÀ CÚ

Đây là kết quả nỗ lực trong hơn một năm qua của Dự án SME Trà Vinh cùng với UBND huyện Trà Cú và Công ty tư vấn Investip nhằm phát triển thương hiệu gạo Trà Cú và cải thiện đời sống của nông dân địa phương.

Quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú bắt đầu triển khai từ năm 2021 song song với việc xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu cùng các văn bản quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú. 

Đến ngày 07/3/2022, Gạo Trà Cú đã được Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu.

Ảnh quang cảnh buổi hội thảo công bố nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú ngày 25/3 vừa qua

Ngày 25/3/2022, BQL Dự án SME Trà Vinh và Công ty  tư vấn Investip đã tổ chức hội nghị công bố chứng nhận nhãn hiệu “Gạo Trà Cú”. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các Sở ban ngành có liên quan cùng với các thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Long Hiệp. 

Tại  sự kiện, UBND huyện Trà Cú đã trao Giấy chứng nhận  quyền sủ dụng nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú cho HTX Nông  nghiệp Long Hiệp.Việc bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú sẽ là tiền đề để gạo Trà Cú ngày càng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.