Tin Hoạt động

RA MẮT CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

Sau quá trình khảo sát, thu thập, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý và phát triển doanh nghiệp, cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã ra đời tại địa chỉ: doanhnghiep.travinh.gov.vn.

Cổng thông tin doanh nghiệp ra đời là kết quả phối hợp giữa Dự án SME Trà Vinh và Sở Thông tin & Truyền thông với mục đích phục vụ cho việc nhất thể hóa và minh bạch hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của tỉnh.

Cổng thông tin cung cấp công cụ hỗ trợ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh tra cứu tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ trong việc kết nối tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phục vụ doanh nghiệp cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh cũng được quảng bá đến các đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua một hội nghi tổng kết và tập huấn sử dụng cổng thông tin. Trong hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về các chức năng của công thông tin và cách sử dụng các dữ liệu trên cổng thông tin để phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp tham gia hội thảo đã đánh giá rất cao tính hữu ích, thiết thực và những trải nghiệm mới mẻ trên cổng thông tin doanh nghiệp của tỉnh. Ngoài ra đại diện các đơn vị khối công và khối tư cũng đóng góp nhiều ý kiến hữu ích để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cổng thông tin doanh nghiệp của tỉnh.