Tin tổng hợp

DỰ ÁN SME TRÀ VINH ĐẨY MẠNH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Dự án SME Trà Vinh cung cấp, chuyển giao, đào tạo dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Theo đại diện SME Trà Vinh, dịch vụ phát triển kinh doanh (Business Development Services - BDS) là các dịch vụ phi tài chính được cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức để sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và phát triển thị trường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường hạn chế nguồn lực và kỹ năng nên rất cần sự hỗ trợ về dịch vụ phát triển kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay, việc tiếp cận tại địa phương còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp không biết đến hoặc không nhận thấy tầm quan trọng của dịch vụ này.

Là đơn vị đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh, dự án SME Trà Vinh đang có nhiều nỗ lực để phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh tại địa phương đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đây. Theo đó, dự án cung cấp dịch vụ, chuyển giao và đào tạo cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, SME Trà Vinh sẽ thực hiện ba mục tiêu gồm tạo thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh trong tỉnh, nâng cao nhận thức và năng lực cho khối công, khối tư về tầm quan trọng của dịch vụ này và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Trên thực tế, dự án đã khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại Trà Vinh và đưa ra hướng hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, đơn vị kết nối, cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng chiến lược thương hiệu, tham gia sàn thương mại điện tử. SME Trà Vinh còn thiết lập hồ sơ huy động vốn đầu tư hiệu quả, giúp doanh nghiệp thiết kế bao bì, logo, nhãn hiệu... cho sản phẩm thuộc ngành hàng chủ lực của tỉnh qua từng năm.

Dự án cũng cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng (HACCP, ISO, Môi trường...) cho sản phẩm, doanh nghiệp, giúp cải tiến, hoàn thiện sản phẩm mới hoặc tiềm năng. Ngoài ra, SME Trà Vinh còn tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển giao và hướng dẫn dịch vụ phát triển kinh doanh cho khối công.

Hà Thanh

https://vnexpress.net/du-an-sme-tra-vinh-day-manh-dich-vu-phat-trien-kinh-doanh-4148062.html