Tin Hoạt động

TIẾP TỤC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

Trong ngày 28/9/2020, Dự án SME Trà Vinh đã ký kết hợp đồng hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp mới tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án là Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Hai Kháng  và Công ty TNHH MTV Tài Vụ.

Qua quá trình xem xét kỹ lưỡng các đề xuất hỗ trợ từ doanh nghiệp, SME Trà Vinh đã cam kết thực hiện gói hỗ trợ không hoàn lại tương đương 800 triệu đồng/doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp Hai Kháng sẽ được hỗ trợ vốn để cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị mới để sảnh xuất phôi nút áo, cải tiến dây chuyền cắt than và hệ thống xử lý khói lò than gáo dừa để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp Tài Vụ được hỗ trợ vốn để đầu tư các thiết bị máy móc mới để phục vụ hoạt động chế biến hạt đều.

Từ đâu năm đến nay SME Trà Vinh đã ký hợp đồng với 7 doanh nghiệp với tổng khoảng cam kết hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án cũng đang xem xét nhiều đề xuất hỗ trợ từ các DNNVV khác trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động chủ lực của Dự án nhằm hỗ trợ nhu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.