Tin Hoạt động

THAM VẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DNNVV TỈNH TRÀ VINH 2021-2025

Hình ảnh: Quang cảnh hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch phát triển DNNV tỉnh Trà Vinh 2021-2025

Sau khi hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2017-2020, Dự án SME Trà Vinh đã tiếp tục đồng hành cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2021-2025.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đạt chất lượng và hiệu quả, sáng ngày 29/10/2020, hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 đã được tổ chức với sự tham gia của gần 40 đại diện đến từ các Sở ban ngành, các huyện thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tại hội thảo, PGS.TS  Bùi Quang Bình đã trình bày kết quả đánh giá kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2017-2020 và dự thảo kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Hình ảnh: Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đóng góp ý kiến cho dự thảo

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển DNNVVcho thấy đến năm 2020, tuy tỉnh Trà Vinh có phát triển về số lượng, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bình đẳng nhưng phát triển chưa đạt kỳ vọng. Dự thảo kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đã đưa ra các nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm gia tăng số lượng DN,  tăng cường năng lực cạnh tranh cho DN, cải thiện cơ chế chính sách thủ tục hành chính, cải thiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ DN. Định hướng phát triển DNNVV giai đoạn này sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV, đẩy mạnh khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy hộ kinh doanh lên DN. Các đại biểu tham gia hội thảo thuộc khối công và khối tư đã cho nhiều ý kiến đóng góp để tư vấn hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hình ảnh: Đại diện Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh đóng góp ý kiến cho dự thảo

Ngân sách thực hiện kế hoạch này sẽ đến từ ngân sách của nhà nước, của Dự án SME Trà Vinh, của các DNNVV và các nguồn khác (ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư,…) Theo kế hoạch này, SME Trà Vinh sẽ lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phát triển DNNVV vào kế hoạch hàng năm của Dự án.