Tin tổng hợp

HOÀN THÀNH TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN ẤP TẠI AN QUẢNG HỮU

Hình ảnh: Đại diện chính quyền địa phương, BQL Dự án SME Trà Vinh và đơn vị thi công nghiệm thu công trình

Tuyến  đường nối ấp Búng Đôi và ấp Rẩy của xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú đã được đưa vào hoạt động vào ngày 06/11/2020 vừa qua. Đoạn đường này dài 1.500m được thực hiện với tổng kinh phí 2,99 tỷ đồng. Trong đó Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của địa phương.

Hình ảnh: BQL Dự án SME Trà Vinh trao đổi cùng hộ kinh doanh tại địa phương trong buổi nghiệm thu con đường mới

Đây là một trong những công trình quan trọng trong hệ thống giao thông nông thôn của xã kết nối đồng bộ với các đường nhựa trục xã, liên xã, liên ấp. Tuyến đường được đưa vào vận hành sẽ giải quyết nhu cầu đi lại giao thương của hơn 3500 hộ dân và khoảng 30 cơ sở kinh doanh và hộ kinh doanh tại đây, qua đó  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung trong xã và tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu hạn, xâm nhập mặn.