Tin Hoạt động

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI TRÀ VINH

Hoạt động diễn ra vào sáng ngày 19/3/2021 do XLABS – đơn vị được SME Trà Vinh thuê tuyển để vận hành Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức.

Sự kiện có sự tham gia của Ban chỉ đạo đề án khởi nghiệp của tỉnh, các DNNVV, hợp tác xã, các nhóm khởi nghiệp tại Trà Vinh, lãnh đạo của các doanh nghiệp và các cán bộ khối công tham gia vận hành vườn ươm.

Hình ảnh: Quang cảnh buổi thảo luận về hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Trà Vinh

Trong sự kiện các mentor (lãnh đạo doanh nghiệp) cùng các đối tượng khởi nghiệp và cán bộ vận hành vườn ươm được tập huấn về các công cụ lập kế hoạch kinh doanh . Các thành viên Ban chỉ đạo đề án khởi nghiệp của tỉnh cũng tham gia buổi thảo luận với các đại biểu về hệ sinh thái khởi nghiệp của Trà Vinh. Các đại biểu tham dự nhận định hệ sinh thái khởi nghiệp Trà Vinh đang ở giai đoạn mới hình thành, cần nhiều nỗ lực và thời gian để hoàn thiện. Việc Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh bắt đầu vận hành hoạt động ươm tạo sẽ là động lực để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Cơ sở vật chất của Vườn ươm doanh nghiệp được xây dựng từ năm 2018 bằng nguồn vốn tài trợ của Dự án SME Trà Vinh, từ đó đến nay không gian này được sử dụng để phục vụ các hoạt động hội thảo, tập huấn liên quan đến khởi nghiệp.

Hình ảnh: Bà Ngô Thị Hoài - Giám đốc của XLABS - điều hành nội dung tập huấn cho mentor và các doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoạt động ươm tạo chỉ mới bắt đầu từ cuối năm 2020 khi Dự án SME tài trợ kinh phí thuê tuyển công ty XLABS thực hiện vận hành thí điểm Vườn ươm và hỗ trợ chuyển giao vận hành vườn ươm cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện vận hành thí điểm Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, XLABS sẽ thực hiện “cầm tay chỉ việc” quy trình vận hành và chuyển giao cho các cán bộ khối công thuộc đơn vị nhận chuyển giao. Bên cạnh đó, Vườn ươm còn có trách nhiệm quản lý, vận hành và hỗ trợ nguồn Vốn hạt giống cho các cá nhân, dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng theo cơ chế đã được xây dựng.