Tin Hoạt động

NGHIỆM THU CÁC HẠNG MỤC HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH DỪA

Trong những tuần qua, Ban quản lý Dự án (BQLDA) SME Trà Vinh đã tiến hành nghiệm thu các gói hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp thuộc ngành dừa là Doanh nghiệp Than gáo dừa bảy Khuynh và Công ty TNHH MTV SX TM Dương Phát.

Doanh nghiệp Than gáo dừa Bảy Khuynh tham gia Chương trình hỗ trợ của Dự án từ năm 2020 và được Dự án cam kết hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng nhà xưởng và trang bị máy đạp nút áo dừa. Tổng kinh phí thực hiện đề xuất kinh doanh là  960 triệu đồng, trong đó Dự án hỗ trợ không hoàn lại 468 triệu đồng, doanh nghiệp đối ứng 492 triệu đồng. BQLDA SME Trà Vinh đã có buổi làm việc cùng Doanh nghiệp Than gáo dừa Bảy Khuynh vào chiều ngày 31/3/2021 để nghiệm thu các hạng mục trên. Trong buổi làm việc, BQLDA đã hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để sớm hoàn thành gói hỗ trợ.

Ngày 13/4/2021, BQL Dự án SME Trà Vinh cũng đã tiến hành nghiệm thu các hạng mục hỗ trợ cho cho Cty TNHH MTV SX TM Dương Phát. Cty Dương Phát đã nhận gói hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án để thực hiện các hạng mục nhằm cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Theo đó doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, xây dựng nhà phơi năng lượng mặt trời, xây sân phơi chỉ xơ dừa, mua xe máy ủi và lắp máy biến tần cho máy đập tơ xơ dừa. Tổng vốn đầu tư cho các hạng mục trên là 1,66 tỷ đồng trong đó Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ không hoàn lại 800 triệu đồng, còn lại là đối ứng của doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án được triển khai từ cuối năm 2018, đến nay đã có 11 doanh nghiệp (trong đó có 10 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 01 doanh nghiệp do người dân tộc làm chủ) được hỗ trợ để nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị, mở rộng sản xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ là 13.897.360.000 đồng (trong đó nguồn hỗ trợ không hoàn lại của Dự án là 6.113.050.000 đồng, còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp).