Tin Hoạt động

TRÀ VINH THĂNG HẠNG TRÊN BXH CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI NĂM 2020

Sáng ngày 15/4/2021, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020. Báo cáo PCI phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm nay Trà Vinh được xếp hạng 48/63 tỉnh thành (tăng 10 bậc so với năm 2019) và hạng 10/13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (tăng 3 bậc so với năm 2019). Đây là một tin vui cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh thể hiện những thay đổi tích cực  trong môi trường kinh doanh của tỉnh và gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.

Hình ảnh: Một số hoạt động hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Trà Vinh của Dự án SME Trà Vinh

Năm 2020 chứng kiến nhiều khó khăn do tác động của Covid-19, tuy nhiên Trà Vinh đã thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh để thu hút đầu tư va phát triển kinh tế. Dự án SME Trà Vinh tự hào được cùng đồng hành với các Sở ban ngành trong tỉnh để đóng góp vào nỗ lực trên thông qua các hoạt động như xây dựng bộ chỉ số và thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở ngành, huyện thị (DDCI) – chỉ số thành phần của PCI, hỗ trợ nhất thể hóa thông tin doanh nghiệp thông qua xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường BDS (dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp) tại Trà Vinh và các hoạt động hỗ trợ BDS trực tiếp cho doanh nghiệp.

Kết quả PCI 2020 sẽ là động lực để Trà Vinh tiếp tục phát huy những chính sách hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh tại Trà Vinh và thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới.