Tin Hoạt động

NHIỀU DOANH NGHIỆP HOÀN THÀNH CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Trong tháng 5-6/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đã tiến hành nghiệm thu các hạng mục đầu tư của 03 doanh nghiệp đang nhận tài trợ của Chương trình.

Các doanh nghiệp được nghiệm thu đợt này bao gồm: Công ty TNHH MTV Tài Vụ (chế biến hạt điều), DN tư nhân sản xuất Hai Kháng (chế biến than gáo dừa và sản xuất nút áo dừa) và Cơ sở Bánh Tét Hai Lý (chế biến thực phẩm). Tổng mức hỗ trợ không hoàn lại của Dự án cho 03 doanh nghiệp này là 1,9 tỷ đồng nhằm giúp doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng, thiết bị sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Hình ảnh: Mô hình bánh tét tại trạm dừng chân của cơ sở Bánh tét Hai Lý - một trong những hạng mục được dự án hỗ trợ cho doanh nghiệp

Cơ sở Bánh tét Hai Lý đã tiếp cận Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án SME Trà Vinh từ năm 2020 với đề xuất hỗ trợ nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và mẫu mã sản phẩm nhằm nâng cao thương hiệu bánh tét Hai Lý Trà Cuôn. Gói hỗ trợ này sẽ là là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng đặc sản địa phương, đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, nâng cao tay nghề cho người lao động đồng thời phát triển mạnh mẽ thương hiệu Bánh tét Hai Lý Trà Cuôn. Qua đó cơ sở kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm lao động địa phương, đồng thời góp phần đưa thương hiệu đặc sản Trà Vinh nói chung tiếp cận với các thị trường mới.

Hình ảnh: Chủ doanh nghiệp Hai Kháng giới thiệu với cán bộ Dự án về nhà xưởng mới - một trong những hạng mục được Dự án hỗ trợ

Doanh nghiệp Tư nhân sản xuất Hai Kháng được Dự án tài trợ kinh phí để thực hiện hoạt động cải tiến dây chuyền sản xuất than gáo dừa theo hướng giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Các hạng mục được thực hiện bao gồm xây dựng nhà xưởng mới để cắt than thô, cải tạo nhà xưởng cũ để sản xuất nút áo dừa, xây dựng kho chứa phôi nút áo dừa, mua 60 máy đạp nút và lắp đặt hệ thống diện cho máy đạp nút, mua sắm vật tư thiết bị cải cải thiện dây chuyền cắt than giảm ô nhiễm môi trường và cải tạo hệ thống xử lý khói lò than gáo dừa.

Hình ảnh: Cán bộ Dự án nghiệm thu thiết bị bắn màu hạt điều tại Công ty Tài Vụ

Công ty TNHH MTV Tài Vụ tại huyện Duyên Hải được Dự án hỗ trợ nhằm đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hạt điều. Trong đó doanh nghiệp đầu tư mua máy bắn màu hạt điều và lắp đặt máy biến áp.

 Các gói hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp là nỗ lực của Dự án nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh và phát triển sản xuất nhằm góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.