DỰ ÁN SME TRÀ VINH ĐƯỢC GHI NHẬN VÌ NHỮNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ CANADA-TRÀ VINH VÀ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH TRÀ VINH

Tại sự kiện tổng kết Dự án SME Trà Vinh và kỷ niệm 22 năm quan hệ hợp tác Trà Vinh-Canada vừa qua, tập thể và các cá nhân của Dự án SME Trà Vinh đã vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh và Đại sứ quán Canada vì những đóng góp trong xây dựng mối quan hệ Canada-Trà Vinh và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Các cá nhân và tập thể được vinh danh tại sự kiện tổng kết Dự án SME Trà Vinh và kỷ niệm 22 năm quan hệ hợp tác Trà Vinh-Canada ngày 23/11/2023

Trong 09 năm triển khai tại Trà Vinh, Dự án SME đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại Trà Vinh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phươngDự án đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo, xây dựng vườn ươm doanh nghiệp để thúc đẩy tư duy sáng tạo, khởi nghiệp; đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại 18 xã/thị trấn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh từ vị trí 41 vào năm 2015 lên vị trí 26 năm 2022, từ vị trí 11 lên vị trí thứ 6 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đưa chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của Trà Vinh dẫn đầu cả nước.
Tính đến tháng 10/2023, toàn tỉnh có gần 30.000 người được hưởng lợi từ Dự án, trong đó, với 33% là nữ giới và 20,2% là dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2015 - 2023, khối doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Trà Vinh đã tạo việc làm cho trên 112.400 lao động, trong đó 59% là lao động nữ, 31% là lao động dân tộc Khmer.

SME Trà Vinh được đánh giá là một trong những Dự án thành công nhất do Chính phủ Canada tài trợ, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều năm qua giữa Canada và tỉnh Trà Vinh.