DỰ ÁN SME TRÀ VINH HỖ TRỢ 200.000 TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO DOANH NGHIỆP

Đây là hoạt động phối hợp giữa Dự án SME Trà Vinh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thông tỉnh Trà Vinh nhằm triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng quản lý truy xuất nguồn gốc. Để triển khai hoạt động này, đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát 20 doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở kinh doanh thuộc các ngành hàng chủ lực và sản phẩm OCOP của tỉnh để thu thập dữ liệu, số hóa thông tin và hướng dẫn cập nhật nhật ký điện tử, thông tin truy xuất nguồn gốc vào phần mềm hệ thống.

Các doanh nghiệp này được hỗ trợ tạo tài khoản thông tin truy xuất, thiết kế mẫu tem chung có logo OCOP, sử dụng cho các sản phẩm OCOP, tạo thông tin truy xuất nguồn gốc (thông tin sản phẩm, hình ảnh, video giới thiệu, giấy chứng chỉ chứng nhận, quy trình nhật ký điện tử…), hỗ trợ ghi chép nhật ký điện tử và hỗ trợ mỗi doanh nghiệp 10.000 tem.

Hình ảnh: Hình ảnh soi quét trên tem truy xuất nguồn gốc của Công ty TNHH Cacao MeKong, doanh nghiệp nhận hỗ trợ trong hoạt động này

Đối với việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, trong năm 2022, Dự án SME Trà Vinh cũng đang phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ triển khai hoạt động xây dựng nền tảng dữ liệu điện tử hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Trà Vinh. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu/Cổng thông tin cũng nhằm đáp ứng yêu cầu của Quyết định số 100/QĐ-TTg/2019 về “Phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”  và Công văn 507/UBND/2019 của tỉnh Trà Vinh về thực hiện QĐ 100. Mô hình nền tảng dữ liệu/cổng thông tin truy xuất nguồn gốc, bao gồm 2 phần Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc và Cổng thông tin truy xuất, được xây dựng với mục tiêu quản lý được chuỗi sản xuất các sản phẩm nông sản và góp phần làm minh bạch thông tin sản phẩm, hỗ trợ nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm thông qua hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông sản.