HỘI THẢO THAM VẤN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG QUY MÔ NHỎ

Sáng ngày 08/11/2022, Ban quản lý Dự án SME Trà Vinh tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến về kết quả đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng (CSHT) qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hình ảnh: TS. Nguyễn Ngọc Quang, Cố vấn Kỹ thuật/Điều phối viên trưởng Dự án SME Trà Vinh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của hơn 30 đại biểu đại diện cơ quan quản lý về đầu tư của tỉnh, huyện và các xã  được Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ đầu tư công trình. Tại sự kiện các đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công trình CSHT do Dự án đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng và duy tu bảo dưỡng công trình quy mô nhỏ. Các đại biểu đặc biệt quan tâm thảo luận về nhu cầu nhân rộng đầu tư xây dựng CSHT, nguồn ngân sách cho duy tu bảo dưỡng công trình để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả đầu tư của các công trình.

Hình ảnh: TS. Phan Đăng Thắng, Trưởng nhóm tư vấn trình bày báo cáo đánh giá công trình tại sự kiện

Trong giai đoạn 2016-2022, Dự án SME Trà Vinh đầu tư 25 công trình CSHT nhằm nâng cấp đường giao thông vào vùng nguyên liệu dừa, cầu đường kết nối điểm du lịch, hệ thống trạm bơm chống hạn mặn và hệ thống cống thoát nước hỗ trợ làng nghề thủy sản. Tổng chi phí đầu tư các công trình hơn 70 tỷ đồng với  hơn 50.000 người được hưởng lợi (trong đó có 27,79% là người dân tộc thiểu số) tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các công trình CSHT do Dự án đầu tư đã cho thấy tác động tích cực đến kinh tế, xã hội, môi trường và tạo cảnh quan bền  vững tại địa phương.