HỘI THẢO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH TRÀ VINH

Chiều ngày 26/12/2022, hội thảo triển khai đề án kinh tế biển tỉnh Trà Vinh đã được tổ chức với sự tham gia của khoảng 70 đại biểu đến từ các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã. Hội thảo nhằm triển khai rộng rãi nội dung của đề án đến các đơn vị và địa phương có liên quan để thực hiện.

Quang cảnh hội thảo triển khai đế án kinh tế biển vào chiều ngày 26/12/2022

TS. Phó Đức Tùng – Chuyên gia tư vấn, trình bày các nội dung chính trong đề án kinh tế biển tỉnh Trà Vinh

Đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030 được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt ngày 12/12/2022 theo Quyết định số 2378/QĐ-UBND. Đề án này do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Trà Vinh xây dựng với sự hỗ trợ từ Dự án SME Trà Vinh nhằm thu hút đầu tư, phát triển chất lượng các doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Ông Vương Hải Khoa, PGĐ Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh điều phối nội dung thảo luận tại hội thảo

Ông Thạch Chiên, PCT UBND huyện Châu Thành đóng góp ý kiến về các giải pháp môi trường trong phát triển kinh tế biển

Đề án đặt mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của Trà Vinh  để đưa Trà Vinh thành tỉnh trọng  điểm phát triển kinh tế biển của ĐBSCL vào năm 2030, tập trung phát triển các nhóm ngành nuôi trồng thủy hải sản, du lịch biển, năng lượng tái tạo và công nghiệp biển đồng thời chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển. Để thực hiện đế án này, tỉnh Trà Vinh đang huy động nguồn vốn khoảng hơn 90.740 tỷ đồng để thực hiện gần 150 dự án phục vụ chương trình phát triển kinh tế biển bền vững.

Nội dung Đề án kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030 vui lòng xem trong file dưới đây.