HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Tiến trình thực hiện Chương trình bao gồm 10 bước được mô tả thông qua sơ đồ dưới đây

Bước thực hiện

Nội dung

Thời gian tối đa

Thực hiện

Diễn giải

Công cụ sử dụng

B 1

Kêu gọi nộp đề xuất

30 ngày

BQLDA

- Truyền thông, kêu gọi nộp đề xuất
- Nhận hồ sơ đăng ký và phản hồi cho doanh nghiệp

[BM01] Mẫu đề xuất vòng 1

B 2

Nộp đề xuất

15 ngày

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp đến BQLDA

[BM01] Mẫu đề xuất vòng 1

B 3

Đánh giá Sơ loại (vòng 1)

10 ngày

BQLDA

- Đánh giá để loại đề xuất không phù hợp
- Phản hồi chính thức cho doanh nghiệp

[BM03a] Phiếu đánh giá vòng 1 [BM03b] Hướng dẫn đánh giá vòng 1

B 4

Hỗ trợ xây dựng đề xuất chi tiết

30 ngày

BQLDA Tư vấn

- Tập huấn mẫu đề xuất chi tiết - Doanh nghiệp xây dựng đề xuất chi tiết và gửi đến BQLDA
- Thực địa đánh giá doanh nghiệp và sàng lọc những đề xuất có tính khả thi
- Tư vấn hướng dẫn và phản biện giúp doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất chi tiết. - Nộp đề xuất chi tiết hoàn chỉnh về BQLDA

[BM02] Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh (sử dựng cho hộ kinh doanh) [BM04] Mẫu đề xuất chi tiết

B 5

HĐTĐ xét duyệt (chung khảo)

20 ngày

BQLDA

- Tổ chức trình bày đề xuất
- HĐTĐ đánh giá, lựa chọn đề xuất - Quyết định lựa chọn doanh nghiệp
- Công bố danh sách những đề xuất được hỗ trợ và thông báo cho doanh nghiệp

[BM05a] Phiếu đánh giá đề xuất chi tiết [BM05b] Hướng dẫn đánh giá cho HĐTD

B 6

Ký hợp đồng hỗ trợ

15 - 30 ngày

BQLDA Doanh nghiệp

- Rà soát, thống nhất các hạng mục hỗ trợ và kế hoạch chuyển vốn - Ký hợp đồng hỗ trợ
- Hướng dẫn quy trình thực hiện chuyển vốn

[BM06] Mẫu hợp đồng hỗ trợ

B 7

Triển khai hoạt động hỗ trợ

6 - 12 tháng

Doanh nghiệp

- Triển khai đề xuất theo kế hoạch thực hiện các hạng mục - Thực hiện chuyển vốn theo tiến độ cam kết, căn cứ trên đánh giá, giám sát đề xuất theo tiến độ (HĐ 7)

[BM07]_Mẫu kế hoạch hoạt động và kinh phí [BM08] Mẫu kế hoạch chuyển vốn [BM09a, BM09b] Giấy đề nghị chuyển vốn hỗ trợ lần ….

B 8

Đánh giá giám sát đề xuất theo tiến độ

Theo kế hoạch thực hiện hạng mục

BQLDA Doanh nghiệp

- Duy trì cập nhật tình hình hoạt động của doanh nghiệp
- Đôn đốc doanh nghiệp gửi báo cáo hoạt động và kinh phí
- Đánh giá thực hiện hạng mục được hỗ trợ - Kiểm tra báo cáo tài chính
- QĐ điều chỉnh KH chuyển vốn (nếu có)

[BM10a] Mẫu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề xuất kinh doanh; [BM10b] Mẫu báo cáo tài chính

B 9

Đánh giá cuối kì

Khi doanh nghiệp hoàn thành đề xuất

BQLDA Doanh nghiệp

- Đôn đốc doanh nghiệp gửi báo cáo cuối kỳ
- Đánh giá kết quả đề xuất và kiểm tra báo cáo tài chính cuối kỳ

[BM10a] Mẫu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề xuất kinh doanh; [BM10b] Mẫu báo cáo tài chính

B 10

Kết thúc hợp đồng hỗ trợ

Sau đánh giá cuối kì

BQLDA Doanh nghiệp

- Chuyển vốn lần cuối căn cứ theo tổng giá trị hỗ trợ nghiệm thu thực tế các hạng mục đã thực hiện.
- Ký nghiệm thu thanh lý hợp đồng hỗ trợ

[BM11] Giấy xác nhận

B 11

Theo dõi sau hỗ trợ

Theo yêu cầu của Dự án SME

BQLDA

- Thu thập dữ liệu thông tin cho đánh giá.
- Cập nhật tình hình phát triển của doanh nghiệp;

 

 

CÁCH THỨC NỘP ĐỀ XUẤT:

Doanh nghiệp/Hợp tác xã/hộ kinh doanh quan tâm có thể điền vào biểu mẫu 01 (BM01 - Đề xuất ý tưởng phát triển kinh doanh) và gửi về dự án theo 2 cách:

- Cách 1: 

Hồ sơ đầy đủ bản in gửi tới: BQL Dự án SME Trà Vinh

Địa chỉ: Lầu 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh: Số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.2, TP. Trà Vinh.

- Cách 2: 

Hồ sơ đầy đủ bản mềm gửi tới email của Chương trình

Email: chuongtrinhhotro@smetravinh.vn 
Hoặc đăng ký trực tuyến trên website smetravinh.vn

Gửi kèm theo bản đề xuất ý tưởng phát triển kinh doanh, là bản sao giấy đăng ký/chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, cơ sở kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh có thể gửi nhiều đề xuất trong một đợt thông báo, nhưng Chương trình chỉ hỗ trợ một đề xuất cho mỗi doanh nghiệp trong một đợt xét duyệt.

Để tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thể tiếp cận hỗ trợ, Chương trình nhận hồ sơ, cân nhắc chất lượng hồ sơ tham gia và tiến hành đợt xét chọn. Khi Dự án nhận được số hồ sơ phù hợp thì sẽ mở đợt xét chọn. Số hồ sơ gửi về dự án sẽ được công bố đầy đủ trên các phương tiện truyền thông (đặc biệt là trang điện tử dự án) và Doanh nghiệp có hồ sơ được xét chọn trong đợt gần nhất. Doanh nghiệp chưa đáp ứng trong một đợt xét chọn có thể bổ sung, hoàn chỉnh lại hồ sơ và tham gia xét chọn lại trong lần tiếp theo. Dự án thông báo thời gian các đợt xét chọn ngay khi có Kế hoạch triển khai cụ thể để doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ sớm nhất. Hồ sơ nộp chậm sẽ nộp cho đợt xét gần nhất.

NỘI DUNG HỖ TRỢ:

Nội dung được xem xét hỗ trợ, gồm:

  1. Các hạng mục hỗ trợ về tài sản phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh: xây dựng nhà xưởng; máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất hoặc tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm trong quá trình sản xuất.
  2. Các hạng mục nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc thí điểm các mô hình sản xuất - kinh doanh: chi nguyên vật liệu, phụ liệu sản xuất; thiết bị phụ tùng lắp đặt sản phẩm thí điểm, chi thuê nhân công thiết kế và triển khai mô hình và hoạt động thí điểm; chi phí phục vụ nghiên cứu - phát triển.
  3. Các hạng mục marketing - phát triển thị trường (dịch vụ phát triển kinh doanh – BDS): thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm; chi phí thiết kế và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (bao gồm cả truyền thông trên các kênh trực tuyến); chi phí tổ chức sự kiện truyền thông; nghiên cứu thị trường; tham dự hội chợ hoặc tìm kiếm mở rộng thị trường, ưu tiên thị trường trong nước, đối với thị trường ngoài nước được cấp có thẩm quyền quyết định.
  4. Các hạng mục nâng cao năng lực: liên quan tới hoạt động đào tạo, tập huấn (trong nước) cho chủ doanh nghiệp hoặc đối tượng liên quan tham gia điều hành trực tiếp các hoạt động trong đề xuất kinh doanh; tư vấn kỹ thuật vận hành qui trình sản xuất, kinh doanh.

Ngoài các hạng mục/hoạt động được Chương trình hỗ trợ, doanh nghiệp còn được tiếp cận các hoạt động thuộc Kế hoạch năm của Dự án, gồm: hỗ trợ chuyên gia/tư vấn trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ định hướng và xây dựng đề xuất chi tiết, các hoạt động nâng cao năng lực giúp cải thiện năng lực quản lý điều hành, quản trị doanh nghiệp,...

Nội dung hoạt động/hạng mục và tiến độ thời gian triển khai các hoạt động/hạng mục hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp được thống nhất giữa Chương trình và doanh nghiệp, thể hiện trong Hợp đồng hỗ trợ.

Nội dung không được hỗ trợ

Các hạng mục chi phí đã phát sinh trước khi Hợp đồng hỗ trợ có hiệu lực;

Các hạng mục chi phí đã được hỗ trợ/tài trợ hoặc đã nhận được cam kết hỗ trợ/tài trợ của một bên thứ ba khác

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỀ XUẤT TIẾP THEO:

Nếu doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ chính thức của Chương trình, doanh nghiệp vẫn có thể nộp đề xuất mới cho đợt thông báo tiếp theo với điều kiện doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ hợp đồng hỗ trợ trước đó.

Đề xuất mới của doanh nghiệp phải là một đề xuất phát triển sản xuất, kinh doanh mới, hoặc tiếp tục phát triển thêm việc sản xuất, kinh doanh trước đó, không trùng với đề xuất đã được nhận hỗ trợ, và phải tuân thủ theo quy trình thể lệ đăng ký tham gia từ đầu của Chương trình.