• THÔNG BÁO GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM: TƯ VẤN ĐẤU THẦU CHO GÓI THẦU “VẬN HÀNH VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH TRONG MỘT NĂM”

  THÔNG BÁO GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM: TƯ VẤN ĐẤU THẦU CHO GÓI ...

 • DỰ ÁN SME TRÀ VINH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ MỚI CHO DOANH NGHIỆP

  DỰ ÁN SME TRÀ VINH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ MỚI CHO DOANH ...

 • CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DỰ ÁN SME TRÀ VINH

  CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DỰ ...

 • DỰ ÁN SME TRÀ VINH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  DỰ ÁN SME TRÀ VINH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ CÁC DOANH ...

Image
Image
Image
Image

Tin chính sách

Đối thoại về các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX sau quá trình chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã 2012

Sau khi luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 chính thức có hiệu lực, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển các HTX từ Trung ương đã được tỉnh cụ thể hóa. Tuy nhiên, các thông tin về các chính sách này vẫn chưa được triển khai một cách cụ thể đến các HTX, vẫn còn nhiều HTX chưa cập nhật được thông tin về các chính sách hỗ trợ. Nhằm hỗ trợ các địa phương nhanh chóng triển khai...

Giới thiệu SME

Liên kết website

Liên hệ với chúng tôi

  

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn