• HỘI THẢO GÓP Ý BỘ CHỈ SỐ DDCI

  HỘI THẢO GÓP Ý BỘ CHỈ SỐ DDCI

 • SME TRÀ VINH HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHẤT THỂ HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

  SME TRÀ VINH HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHẤT THỂ HÓA CƠ SỞ DỮ ...

 • HỌP ĐỒNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO SỰ ÁN SME TRÀ VINH 2020

  HỌP ĐỒNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO SỰ ÁN SME TRÀ VINH 2020

 • ĐỐI THOẠI VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HTX SAU QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

  ĐỐI THOẠI VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HTX ...

Image
Image
Image
Image

Tin chính sách

Đối thoại về các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX sau quá trình chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã 2012

Sau khi luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 chính thức có hiệu lực, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển các HTX từ Trung ương đã được tỉnh cụ thể hóa. Tuy nhiên, các thông tin về các chính sách này vẫn chưa được triển khai một cách cụ thể đến các HTX, vẫn còn nhiều HTX chưa cập nhật được thông tin về các chính sách hỗ trợ. Nhằm hỗ trợ các địa phương nhanh chóng triển khai...

Giới thiệu SME

Liên kết website

Liên hệ với chúng tôi

  

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn