Chính sách mới cho doanh nghiệp

Sau khi luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 chính thức có hiệu lực, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển các HTX từ Trung ương đã được tỉnh cụ thể hóa. Tuy nhiên, các thông tin về các chính sách này vẫn chưa được triển khai một cách cụ thể đến các HTX, vẫn còn nhiều HTX chưa cập nhật được thông tin về các chính sách hỗ trợ. Nhằm hỗ trợ các địa phương nhanh chóng triển khai và thông tin kịp thời đến các HTX trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,…
Để nắm rõ kiến thức và một số thông tin cơ bản về Dự án SME trong quá trình thực hiện tham vấn công tác lập kế hoạch với đối tác các đơn vị Sở, ban ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án SME và Dự án AMD các huyện và Ban Chỉ đạo Dự án SME thị xã, thành phố, Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh xây dựng hướng dẫn về việc hỏi, đáp về thông tin để cán bộ dự án nắm trong việc tham vấn lập kế hoạch của Dự án cụ thể, như sau:
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Khóa XII thông qua tại phiên họp ngày 23/6/2014 của Kỳ họp thứ 7, gồm 20 chương, 170 điều (tăng 05 Chương và 34 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005). Luật Bảo vệ môi trường là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền vững, đảm bảo đời sống của người dân và góp phần phát triển kinh tế. Luật Bảo vệ môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ…
Nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ký ban hành Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, đối tượng áp dụng Luật này là: doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp…
Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Nhằm quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích…
Với mục tiêu nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025".
Thực hiện chủ trương của Chính phủ là kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Nhằm quy định một số chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu có nguồn gốc thực vật, động vật, ngày 19 tháng 5 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Tìm kiếm

Thống kê

913150
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
469
914
469
905198
12991
33888
913150

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn