Chính sách - Địa phương

26 12 2019

Đối thoại về các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX sau quá trình chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã 2012

tin3

Sau khi luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 chính thức có hiệu lực, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển các HTX từ Trung ương đã được tỉnh cụ thể hóa. Tuy nhiên, các thông tin về các chính sách này vẫn chưa được triển khai một cách cụ thể đến các HTX, vẫn còn nhiều HTX chưa cập nhật được thông tin về các chính sách hỗ trợ. Nhằm hỗ trợ các địa phương nhanh chóng triển khai và thông tin kịp thời đến các HTX trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến công và PTCN Trà Vinh đã tổ chức buổi đối thoại cùng các HTX trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ từ Dự án SME Trà Vinh.

 

 

tin3a tin3b

Buổi đối thoại diễn ra vào ngày 19/12/2019 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và cán bộ thực hiện quản lý HTX trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra đại diện của khoảng 100 HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đại diện các Phòng Tài chính kế hoạch, phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh. Tại buổi đối thoại, các HTX được phổ biến các thông tin về các chính sách hỗ trợ và được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình tham gia hồ sơ để hưởng chính sách.


Tin, ảnh: BQL Dự án SME Trà Vinh

Đã đọc 152 lần
(0 đánh giá)

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn