Đào tạo - tập huấn

Trong 02 ngày 21-22/3/2019 trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) năm 2019, Dự án SME Trà Vinh đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp thành phố (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khóa tập huấn “Năng lực xuất nhập khẩu và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu”. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm trang bị cho chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế, một số kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, các quy định mới về thủ tục xuất nhập khẩu…
Trong 2 ngày 20-21/12/2016, BQL Dự án SME Trà Vinh phối hợp với Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT) tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng trong công tác tổ chức đối thoại công tư và tham vấn cộng đồng cho cán bộ các sở, ngành tỉnh, huyện và xã mục tiêu dự án. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch cụ công giúp việc hỗ trợ và phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
Từ ngày 27-29/9/2016, BQL Dự án SME Trà Vinh phối hợp với Viện Công nghệ Á Châu (AIT Việt Nam) tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng tư vấn cho tổ chức và cá nhân” dành cho hơn 40 tham dự viên là thành viên Ban thực hiện, Ban quản lý dự án cấp xã và cán bộ Dự án. Lớp tập huấn do TS. Trương Minh Chương trực tiếp hướng dẫn.
Thứ hai, 05 Tháng 9 2016 14:50 | Đã đăng trong Đào tạo tập huấn

Tập huấn kỹ năng tham vấn với cộng đồng

Nhằm bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, từ ngày 29/8-01/9/2016, BQL Dự án SME Trà Vinh phối hợp Chuyên gia Phát triển cộng đồng – Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn Kỹ năng tham vấn với cộng đồng trong quá trình lập kế hoạch hằng năm, đặc biệt là xác định những điểm ưu tiên trong xây dựng kết cấu hạ tầng qui mô nhỏ để phục vụ phát triển DNNVV. Đến dự lớp tập huấn có Bà Trần Thị Oanh, Phó Giám đốc Dự án.
Thực hiện hoạt động nâng cao năng lực cho các đơn vị địa phương hỗ trợ thực hiện Dự án, đặc biệt các hoạt động liên quan đến công trình hạ tầng qui mô nhỏ, từ ngày 5-8/7/2016, BQL Dự án SME Trà Vinh đã tổ chức tập huấn “Hướng dẫn giám sát cộng đồng và duy tu bảo dưỡng công trình qui nhỏ” theo cụm nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ tại địa phương tham gia. Các lớp tập huấn đã thu hút hơn 50 tham dự viên là các cán bộ đại diện UBND cấp huyện, xã, Ban Chỉ đạo Dự án cấp huyện, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch…

Tìm kiếm

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn