Hội thảo - Hội nghị - Họp

Với chủ đề “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" (Ecosystem connect), ngày 14/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức sự kiện Techfest 2017: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp (ecosysterm connect). Sự kiện được xem như một ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước, thu hút hơn 4.000 người tham gia.
Ngày 27/12/2016, BQL Dự án SME Trà Vinh phối hợp Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh.
Ngày 2/12, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh)  phối hợp với nhóm tư vấn đến từ  Trung tâm Viện Công nghệ Châu  Á tại Việt Nam (AITCV) và  Trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng dịch vụ của khối công trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Ngày 8/11, Ban Quản lý Dự án phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị lạc.
Sau khi nghiên cứu, phân tích và lựa chọn đậu phộng là sản phẩm tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh, BQL Dự án SME Trà Vinh đã phối hợp với đơn vị tư vấn: Trung tâm dịch vụ và chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ thực hiện xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị đậu phộng của tỉnh Trà Vinh. Ngày 12/9/2016, BQL Dự án SME Trà Vinh cùng với đơn vị tư vấn tổ chức cuộc họp báo cáo dự thảo nghiên cứu nâng cấp chuỗi giá trị đậu phộng. Tham dự cuộc họp Giám đốc Dự án SME Trà Vinh, phòng Điều phối kỹ thuật và đại diện lãnh đạo các…
Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển Danh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn hỗ trợ 2016 - 2020
     Ngày 9/6, Ban Quản lý Dự án phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) tổ chức hội thảo Xây dựng tiêu chí chọn lựa công trình hạ tầng quy mô nhỏ tại 22 xã, phường mục tiêu của dự án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.
     Trong 2 ngày 14-15/6, Ban Quản lý Dự án phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) tổ chức tập huấn lồng ghép yếu tố môi trường trong sản xuất kinh doanh dành cho các doanh nghiệp  nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
Page 1 of 2

Tìm kiếm

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn