Ấn phẩm truyền thông

CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
GIỚI THIỆU QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÀ VINH
Nội dung chi tiết về chính sách khuyến khích doanh nghệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh: - Đính kèm; - Đính kèm tiếp theo.
Nội dung tóm tắt về chính sách khuyến công theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Đính kèm
Nội dung chi tiết về quy định cho vay vốn, quy định bảo lãnh vốn vay, quy định về hỗ trợ tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Trà Vinh: Đính kèm
Nội dung chi tiết hỗ trợ tạo lập, đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; áp dụng các công cụ cải tiến năng suất; áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân theo Điều 13 của Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Trà Vinh: Đính kèm
Thông tin chi tiết về đối tượng được vay vốn, định mức, lãi suất cho vay và hồ sơ vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh của Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Đính kèm
Nội dung chi tiết về chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Đính kèm

Tìm kiếm

Thống kê

863455
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
229
969
3060
853920
29085
39630
863455

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn