Thông báo

Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 08:55 | Đã đăng trong Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU Mới

GÓI THẦU: “Thuê tư vấn vận hành thí điểm Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh trong một năm” Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh do Canada tài trợ (Global Affairs of Canada). Dự án triển khai từ năm 2014 đến năm 2020, đang được xem xét gia hạn đến năm 2022. Mục tiêu cuối cùng của dự án là tăng số lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại tỉnh Trà Vinh. Dự án có 3 mảng hoạt động liên quan chặt chẽ với nhau: Mảng Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh của Trà Vinh thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp Mảng Chuỗi giá trị: Các liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi phát triển bền vững, sản phẩm của chuỗi ngành hàng chủ lực được đa dạng hóa và thị…
Đã đọc 56 lần
Dự án SME Trà Vinh có kế hoạch thuê tuyển một đơn vị dịch vụ tư vấn đấu thầu để lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu “VẬN HÀNH VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH TRONG MỘT NĂM”. Thông tin chi tiết về gói thầu, yêu cầu năng lực và tham chiếu công việc vui lòng xem tại đây. Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh xin thông báo đến Quý đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi hồ sơ quan tâm đến Dự án. Hồ sơ bao gồm: Thư bày tỏ quan tâm và đề xuất kinh phí thực hiện Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và các giấy tờ có liên quan khác Thời gian gửi hồ sơ quan tâm: 25-29/5/2020
Đã đọc 134 lần
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 08:54 | Đã đăng trong Thông báo

DỰ ÁN SME TRÀ VINH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ MỚI CHO DOANH NGHIỆP Mới

Sau chuỗi các hoạt động hỗ trợ nhằm san sẻ gánh nặng với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Dự án SME Trà Vinh tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ mới nhằm giúp doanh nghiệp tìm định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh thị trường mới. Trong gói hỗ trợ mới này, Dự án SME Trà Vinh sẽ cung cấp các mentors/ chuyên gia hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp về các nội dung như sau: Hỗ trợ kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận về các tiêu chẩn chất lượng (HACCP, ISO, Môi trường,…) cho các sản phẩm, doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Thiết kế bao bì, đăng ký logo, nhãn hiệu cho các sản phẩm mới, tiềm năng thuộc các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu giúp cải…
Đã đọc 159 lần
Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh thông báo triển khai Chương trình hỗ trợ Phát triển DNNVV đợt 1 - năm 2020. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có ý tưởng phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh hãy đăng ký với Dự án để có thể nhận được hỗ trợ về tài chính tối đa 800 triệu đồng (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã) hoặc tối đa 300 triệu đồng (đối với hộ kinh doanh) Kể từ khi Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Dự án SME Trà Vinh được triển khai từ năm 2018, chương trình đã nhận được nhiều ý tưởng đề xuất từ các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh. Qua quá trình sàn lọc, hiện nay đã…
Đã đọc 235 lần
Thứ sáu, 14 Tháng 2 2020 15:40 | Đã đăng trong Thông báo

Thông báo quan tâm

Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh do Canada tài trợ (Global Affairs of Canada). Dự án triển khai từ năm 2014 đến năm 2020. Mục tiêu cuối cùng của dự án là tăng số lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại tỉnh Trà Vinh. Dự án có 3 mảng hoạt động liên quan chặt chẽ với nhau: Mảng Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh của Trà Vinh thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp Mảng Chuổi giá trị: Các liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi phát triển bền vững, sản phẩm của chuỗi ngành hàng chủ lực được đa dạng hóa và thị trường được mở rộng Mảng Khởi nghiệp và phát triển Doanh nghiệp: HST khởi…
Đã đọc 120 lần
Thứ ba, 04 Tháng 2 2020 16:19 | Đã đăng trong Thông báo

Thông báo tuyển dụng: 02 Cán bộ Khởi nghiệp

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINHTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN: Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Dự án SME Trà Vinh) được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tài trợ 11 triệu đô Canada triển khai thực hiện Dự án trong thời gian 6 năm từ 2014-2020 (Hiện Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada xem xét đồng ý gia hạn Dự án đến hết năm 2022). Dự án bao gồm 3 hợp phần: (1) Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Xây dựng các kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển DNNV; (3) Nâng cao năng lực quản trị công và hỗ trợ phát triển DNNVV của tỉnh. Với vai trò là đơn vị dẫn dắt các DNNVV của tỉnh, Sở Kế hoạch và…
Đã đọc 411 lần
Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu chung của Dự án là nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.
Đã đọc 468 lần
Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV của Dự án SME Trà Vinh do Canada tài trợ sẽ cung cấp hỗ trợ cho DNNVV, HTX và hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh.
Đã đọc 688 lần
Download attachments:

Tìm kiếm

Thống kê

913086
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
405
914
405
905198
12927
33888
913086

Liên kết

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn