Thông báo

Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 08:08 | Đã đăng trong Thông báo

Thông báo tuyển dụng: Chuyên gia kỹ thuật

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINHTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Dự án SME Trà Vinh) được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tài trợ với số vốn là 11 triệu đô Canada và triển khai thực hiện trong thời gian 6 năm (2014-2020) và bắt đầu khởi động từ tháng 01 năm 2015 (đang trình Bộ Các vấn đề Toàn cầu xem xét gia hạn Dự án đến hết năm 2022). Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên chương trình (PBA), nguồn vốn hỗ trợ của Global Affairs Canada là nguồn vốn ODA hỗ trợ chính thức cho Chính phủ Việt Nam thông qua hệ thống quản lý hành chính, tài chính của Chính phủ và theo Kế…
Đã đọc 60 lần
(SME Trà Vinh): Ngày 10/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đã  có quyết định bổ nhiệm ông Châu Văn Hòa giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án SME Trà Vinh thay ông Tô Ngọc Bình. Giám đốc Dự án SME Trà Vinh mong muốn có sự phối hợp tốt từ các đơn vị, sở, ban ngành tỉnh nói chung và tập thể dự án SME Trà Vinh nói riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển và thành công của dự án Nguồn: SME Trà Vinh File quyết định đính kèm
Đã đọc 384 lần
Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu chung của Dự án là nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.
Đã đọc 315 lần
Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV của Dự án SME Trà Vinh do Canada tài trợ sẽ cung cấp hỗ trợ cho DNNVV, HTX và hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh.
Đã đọc 381 lần
Download attachments:
Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV của Dự án SME Trà Vinh do Canada tài trợ sẽ cung cấp hỗ trợ cho DNNVV, HTX và hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh.
Đã đọc 77 lần
Download attachments:
Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu chung của Dự án là nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.
Đã đọc 502 lần
Thông tin chi tiết các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: 1. Thư ngõ; 2. Danh sách
Đã đọc 323 lần
Đính kèm nội dung chi tiết của Cuộc thi: 1. Nội dung Cuộc thi. 2. Phiếu đăng ký.
Đã đọc 257 lần

Tìm kiếm

Thống kê

705721
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
655
802
655
698024
36159
58284
705721

Liên kết

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn