Thông báo

Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 08:20

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Đánh giá bài viết
(0 đánh giá)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Dự án SME Trà Vinh) được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tài trợ với số vốn là 11 triệu đô Canada và triển khai thực hiện trong thời gian 6 năm (2014-2020) và bắt đầu khởi động từ tháng 01 năm 2015. Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên chương trình (PBA), nguồn vốn hỗ trợ của Global Affairs Canada là nguồn vốn ODA hỗ trợ chính thức cho Chính phủ Việt Nam thông qua hệ thống quản lý hành chính, tài chính của Chính phủ và theo Kế hoạch hàng năm của Dự án được đồng Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt, Global Affairs Canada sẽ chuyển trực tiếp nguồn tài trợ đến tài khoản của Kho bạc nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính quyết định phân bổ về cho tỉnh Trà Vinh.

Nguồn tài trợ này sẽ hỗ trợ cho tỉnh Tỉnh Trà Vinh triển khai các vấn đề ưu tiên trong Kế hoạch Phát triển DNNVV của tỉnh, bao gồm: Kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ; Nâng cao năng lực quản trị công và Hỗ trợ phát triển DNNVV của tỉnh ưu tiên theo chuỗi giá trị ngành hàng dừa.

Dự án bao gồm 3 hợp phần: (1) Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Xây dựng các kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển DNNV; (3) Nâng cao năng lực quản trị công và hỗ trợ phát triển DNNVV của tỉnh. Với vai trò là đơn vị dẫn dắt các DNNVV của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh là Chủ dự án; định hướng từ năm 2018 Dự án SME đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động hướng đến ba mục tiêu chính sau:

- Mục tiêu 1: Phát triển DNNVV và các Hợp tác xã theo các chuỗi giá trị: Sản phẩm ngành hàng dừa được đa dạng hóa và tiếp cận với thị trường mở rộng.

- Mục tiêu 2: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh: Hệ sinh thái khởi nghiệp Tỉnh Trà Vinh được hình thành cơ bản, vận hành và kết nối với các Hệ sinh thái khác trong khu vực ĐBSCL, quốc gia, thúc đẩy phát triển các ý tưởng khởi nghiệp và hình thành các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp sáng tạo.

- Mục tiêu 3: Cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp: Môi trường kinh doanh của Trà Vinh thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

* Dự án SME Trà Vinh có nhu cầu tuyển dụng:

- 01 Cán bộ Đấu thầu mua sắm

II. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

a) Yêu cầu về năng lực:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành: Xây dựng, Tài chính, Luật và các ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm thực hiện lập các thủ tục trình UBND tỉnh về việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung vốn công trình CSHT và các cơ quan quản lý nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giao thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định dự toán.

- Lập hồ sơ thầu, tham mưu đề xuất cho Bên mời thầu, Tổ trưởng chuyên gia xét chọn thầu.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt; làm việc có kế hoạch định hướng, chú đáo, cẩn thận; thích ứng nhanh với môi trường làm việc, chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng tốt các công cụ của Microsoft Office, Google, Facebook, Powerpoint...

- Tự làm việc được trong môi trường độc lập và chịu áp lực về thời gian.

- Có tin thần trách nhiệm và luôn tích cực học hỏi.

- Nắm vững kiến thức sâu về bản vẽ thiết kế công trình, kỹ thuật thi công công trình CSHT và các thủ tục/quy trình đấu thầu để giúp Dự án, Sở, ngành tỉnh và chủ đầu tư công trình được UBND tỉnh phân cấp, giao vốn đến cấp xã.

- Ưu tiên ứng viên người đã từng công tác trong các tổ chức nhà nước/doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh về lĩnh vực đấu thầu và sử dụng tiếng Anh tốt.

- Có kinh nghiệm trong việc phối hợp làm việc với các đơn vị hành chính nhà nước và các đối tác là một lợi thế.

b) Mô tả công việc:

- Chủ động phối hợp với Sở, ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án SME cấp huyện và Ban Quản lý Dự án SME các xã/ phường mục tiêu trong việc lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động, báo cáo, phản ánh và đề xuất kịp thời cho Ban Giám đốc, Cố vấn kỹ thuật/Điều phối viên trưởng đối với hoạt động Đấu thầu mua sắm.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị các hồ sơ đấu thầu mua sắm theo qui định của Sổ tay của dự án và theo quy định của pháp luật.

- Nắm vững quy trình xây dựng cơ bản theo Luật Xây dựng, quy trình đấu thầu công trình CSHT và mua sắm theo Luật Đấu thầu và thực hiện theo quy định Sổ tay Quản lý tài chính và ổ tay Đấu thầu mua sắm của dự án.

- Thường xuyên cập nhật các quy định mới để tham mưu tốt cho Ban Giám đốc dự án; hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị Sở, ngành tỉnh và cấp huyện/xã việc lập hồ sơ, trình tự thủ tục xây dựng, đấu thầu mua sắm v.v…

- Xây dựng dự toán kế hoạch - ngân sách hoạt động; kinh phí hoạt động về nâng cao năng lực cho các cán bộ các đơn vị cấp huyện/xã.

- Tổng hợp đề xuất của các đơn vị Sở, ngành tỉnh, cấp huyện/xã về các công trình phục vụ hỗ trợ phát triển DNNVV.

- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác có liên quan các cấp để triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm.

- Giám sát và đánh giá tiến độ triển khai hoạt động về nâng cao năng lực và thực hiện các công trình CSHT theo kế hoạch hằng năm.

- Kết hợp với cán bộ Giám sát đánh giá việc thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Nhà tài trợ và Chủ dự án theo quy định.

- Lập kế hoạch và tổng hợp Kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng năm của dự án.

- Thực hiện việc phân chia gói thầu, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng qui định và chuẩn bị các trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện đấu thầu mua sắm theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện các thủ tục mở thầu và xét thầu, chuẩn bị các báo cáo xét thầu kiểm tra và nghiệm thu, thanh quyết toán đúng quy định, đạt tiến độ giải ngân chung của dự án.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Giám đốc Dự án.

III. VỊ TRÍ LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

a. Vị trí làm việc:

         - Theo vị trí, chức danh tuyển dụng.

         - Quản lý trực tiếp: Ban Giám đốc.

b) Chế độ làm việc và trả lương:

- Chế độ làm việc: Toàn thời gian, 40 giờ/tuần.

         - Thời gian thử việc: 02 tháng (Sau thời gian thử việc nếu được xem xét ký kết hợp đồng chính thức và hợp đồng được ký theo từng năm).

         - Lương, thưởng: Theo kinh nghiệm và năng lực; tiền lương tương ứng theo khung định mức LHQ-EU 2015 hiện Sổ tay của Dự án SME Trà Vinh đang áp dụng.

- Trụ sở làm việc: Lầu 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

Số 19A Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ dự tuyển: Tiếng Việt

(Gồm: Đơn dự tuyển ghi rõ họ và tên, năm sinh, nguyên quán và số điện thoại liên hệ; (CV) tóm tắt quá trình kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng).

2. Gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nếu vấn đề chưa rõ và cần biết thêm thông tin các ứng viên vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại: 0939 448 648 gặp anh Nguyễn Phi Toàn, Cán bộ Hành chính - Tổng hợp để giải đáp.

4. Hạn cuối nộp hồ sơ lúc: 15h00 ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Dự án SME chúng tôi chỉ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu và sẽ không hoàn trả hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển./.

Đã đọc 264 lần Lần sửa cuối vào Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 16:42

Tìm kiếm

Thống kê

591172
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1651
1543
3194
579241
24513
37930
591172

Liên kết

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn