Thông báo

Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 08:08

Thông báo tuyển dụng: Chuyên gia kỹ thuật

Đánh giá bài viết
(0 đánh giá)

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:
Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Dự án SME Trà Vinh) được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tài trợ với số vốn là 11 triệu đô Canada và triển khai thực hiện trong thời gian 6 năm (2014-2020) và bắt đầu khởi động từ tháng 01 năm 2015 (đang trình Bộ Các vấn đề Toàn cầu xem xét gia hạn Dự án đến hết năm 2022). Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên chương trình (PBA), nguồn vốn hỗ trợ của Global Affairs Canada là nguồn vốn ODA hỗ trợ chính thức cho Chính phủ Việt Nam thông qua hệ thống quản lý hành chính, tài chính của Chính phủ và theo Kế hoạch hàng năm của Dự án được đồng Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt, Global Affairs Canada sẽ chuyển trực tiếp nguồn tài trợ đến tài khoản của Kho bạc nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính quyết định phân bổ về cho tỉnh Trà Vinh.
Nguồn tài trợ này sẽ hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh triển khai các vấn đề ưu tiên trong Kế hoạch Phát triển DNNVV của tỉnh, bao gồm: Kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ; Nâng cao năng lực quản trị công và Hỗ trợ phát triển DNNVV của tỉnh ưu tiên theo chuỗi giá trị ngành hàng dừa.
Dự án bao gồm 3 hợp phần: (1) Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Xây dựng các kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển DNNV; (3) Nâng cao năng lực quản trị công và hỗ trợ phát triển DNNVV của tỉnh. Với vai trò là đơn vị dẫn dắt các DNNVV của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh là Chủ dự án; định hướng từ năm 2018 Dự án SME đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động hướng đến ba mục tiêu chính sau:
- Mục tiêu 1: Phát triển DNNVV và các Hợp tác xã theo các chuỗi giá trị: Sản phẩm ngành hàng dừa được đa dạng hóa và tiếp cận với thị trường mở rộng.
- Mục tiêu 2: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh: Hệ sinh thái khởi nghiệp Tỉnh Trà Vinh được hình thành cơ bản, vận hành và kết nối với các Hệ sinh thái khác trong khu vực ĐBSCL, quốc gia, thúc đẩy phát triển các ý tưởng khởi nghiệp và hình thành các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp sáng tạo.
- Mục tiêu 3: Cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp: Môi trường kinh doanh của Trà Vinh thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
* Nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí: Chuyên gia kỹ thuật
II. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC
a) Yêu cầu về năng lực:
- Có bằng Thạc sỹ các ngành: Quản lý Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan .v.v… (phù hợp).
- Trên 5 năm kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các chương trình dự án ODA do Chính phủ Canada tài trợ và các dự án phát triển cộng đồng, đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng, hỗ trợ phát triển DNNVV, có hiểu biết về khởi nghiệp và lồng ghép giới, môi trường và dân tộc trong các hoạt động của chương trình, dự án.
- Kinh nghiệm và kiến thức về bối cảnh địa phương liên quan đến phát triển DNNVV.
- Tuổi đời: nam không quá 55; nữ không quá 50.
b) Yêu cầu công việc
- Chủ động xây dựng kế hoạch công tác cá nhân ngắn hạn (hàng tháng) và dài hạn (3-6 tháng) trong điều phối và thực hiện công việc của dự án. Đệ trình kế hoạch cá nhân lên Cố vấn kỹ thuật/Điều phối viên trưởng và Ban Giám đốc phê duyệt.
- Hỗ trợ Cố vấn kỹ thuật/Điều phối viên trưởng trong thời gian không làm việc trực tiếp tại Dự án, điều phối thực hiện các hoạt động dự án, đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện thông suốt đáp ứng mục đích và mục tiêu của dự án.
- Gắn kết, điều phối, và duy trì mối quan hệ của dự án với tất cả các bên liên quan bao gồm Nhà tài trợ, các cơ quan Nhà nước, khối tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, và cộng đồng địa phương.
- Theo dõi, giám sát, và đánh giá các hoạt động của dự án (không giới hạn bởi các hoạt động thực hiện bởi đối tác, tư vấn, cán bộ dự án, và người hưởng lợi). Đảm bảo các thông tin về kết quả thực hiện được phản ánh kịp thời đến tất cả các bên liên quan bao gồm cả Ban điều hành dự án và nhà tài trợ Canada.
- Khuyến nghị cải thiện đối với các hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, và chất lượng của dự án.
- Hỗ trợ công tác chuẩn bị, tham gia xây dựng các báo cáo, tài liệu kỹ thuật phục vụ cho các chuyến theo dõi, giám sát của Nhà tài trợ.
- Đóng góp kỹ thuật vào việc xây dựng các tài liệu, chiến lược, chính sách liên quan đến dự án.
- Tham gia vào tiến trình lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm. Hỗ trợ đảm bảo bản kế hoạch đáp ứng các yêu cầu của Nhà tài trợ, của Tỉnh trên các khía cạnh: đáp ứng mục tiêu dự án, rõ ràng súc tích, có khả năng thực hiện trong thời gian quy định, và thực hiện được bởi tất cả các bên liên quan.
- Hỗ trợ chuẩn bị các tham chiếu thuê tuyển tư vấn, kết nối, giới thiệu các ứng viên tư vấn tiềm năng thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong bản Kế hoạch - Ngân sách hàng năm được phê duyệt bởi UBND tỉnh và Nhà tài trợ Đại sứ quán Canada.
- Theo dõi Giám sát hiệu quả hoạt động của từng tư vấn và đảm bảo kết nối các hoạt động của tư vấn các mảng khác nhau trong nhiệm vụ chung của dự án.
- Kỹ năng làm việc nhóm, viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Trung thực, hòa đồng, năng động và quan hệ tốt với các đơn vị Sở ngành, chính quyền huyện, xã, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương.
- Thực hiện công tác điều phối, gắn kết các bộ phận, cá nhân trong BQLDA thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thực hiện Dự án.
- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Cố vấn kỹ thuật/Điều phối viên trưởng và Ban Giám đốc Dự án.
III. VỊ TRÍ LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
a) Vị trí làm việc:
- Theo vị trí, chức danh tuyển dụng.
- Quản lý trực tiếp: Cố vấn kỹ thuật/Điều phối viên trưởng và Ban Giám đốc.
b) Chế độ làm việc và trả lương:
- Chế độ làm việc: Toàn thời gian, 40 giờ/tuần.
- Hợp đồng được ký theo từng năm.
- Tiền lương: Xét kinh nghiệm và năng lực theo Hướng dẫn của EU-LHQ (bản 2015) của Sổ tay của Dự án SME Trà Vinh đang áp dụng.
- Trụ sở làm việc: Lầu 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh (số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ỨNG VIÊN
1. Hồ sơ dự tuyển: Tiếng Việt
(Gồm: Đơn dự tuyển ghi rõ họ và tên, năm sinh, nguyên quán và số điện thoại liên hệ; (CV) Tóm tắt quá trình kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng).
2. Gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Nếu cần biết thêm thông tin ứng viên vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại: 0939 448 648 gặp anh Nguyễn Phi Toàn, Cán bộ Hành chính - Tổng hợp để giải đáp.
4. Hạn cuối nộp hồ sơ lúc: 15h00 ngày 20 tháng 01 năm 2020.
Dự án SME chúng tôi sẽ xem xét và chỉ liên hệ những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu để tiến hành mời phỏng vấn./.

Phê duyệt của Ban Giám đốc
(Đã ký)
Trần Thị Thu Loan

Đã đọc 109 lần

Tìm kiếm

Thống kê

742370
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
156
960
6555
726503
28267
44541
742370

Liên kết

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn