Tin tổng hợp

Chủ nhật, 06 Tháng 5 2018 21:17

Ưu đãi thuế đối với hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp

Đánh giá bài viết
(2 đánh giá)

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.900 doanh nghiệp, 15.863 hộ kinh doanh đang hoạt động. Năm 2018, tỉnh Trà Vinh tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển thông qua nhiều chương trình phát triển thêm số lượng doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu trong năm 2018, có 500 doanh nghiệp và đến năm 2020 có 4.000 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đó, cần vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế.

Pháp luật thuế hiện hành, hộ kinh doanh phải nộp thuế theo phương pháp khoán thuế ổn định; nếu có xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì phải nộp thêm tiền thuế của doanh thu trên hóa đơn; nếu kinh doanh thua lỗ thì vẫn phải nộp mức thuế khoán đã ấn định. Thêm vào nữa, hộ kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), do tư cách chủ thể kinh doanh là cá nhân nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế TNDN. Những bất lợi như trên sẽ được xóa bỏ khi hộ kinh doanh đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và tất nhiên sẽ được hưởng ưu đãi về thuế. Ngoài ra, các tổ chức trung gian thuế cũng sẽ có hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Quy định về ưu đãi thuế

Miễn lệ phí môn bài 03 năm: Hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí được quy định tại điều 4 và đáp ứng điều kiện được hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh quy định tại điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thì được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Theo quy định pháp luật về lệ phí môn bài hiện hành, quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài tại điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài còn bất cập. Nghĩa là, quy định pháp luật về lệ phí môn bài chưa phù hợp Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, do vậy cần sửa đổi, bổ sung Nghị định này cho phù hợp Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Trường hợp này, doanh nghiệp vẫn được hưởng theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Được xét hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), miễn giảm thuế TNDN, ưu đãi về đất đai

Hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chỉ phải nộp thuế theo đúng doanh thu thực tế phát sinh. Do tính ưu việt của phương pháp khấu trừ thuế GTGT, nếu doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào thì kỳ kê khai thuế đó, doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT; nếu có thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư từ 300 triệu trở lên hoặc có thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu lớn (từ 300 triệu trở lên) thì được cơ quan thuế xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật thuế.

Hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận thì cũng chỉ nộp thuế TNDN theo đúng mức độ lợi nhuận, nếu kinh doanh không thuận lợi dẫn đến thua lỗ thì không phải nộp thuế TNDN và được bù trừ số lỗ đó với lợi nhuận của năm (05) năm tiếp theo. Thêm vào nữa, doanh nghiệp còn được miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Ngoài ra, các chế độ ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất hiện hành chỉ được áp dụng cho chủ thể kinh doanh là doanh nghiệp.

Pháp luật về thuế TNDN trước đây, tại tiết b.3) điểm b) khoản 2 điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN, quy định loại hình doanh nghiệp là Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, có hiệu lực (ngày 02/8/2014 thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC). Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì được miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC; điều 18 Thông tư số 96/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung một số khoản của điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức trung gian thuế

Quy định pháp luật về thuế và pháp luật về kế toán thì doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải khai thuế, nộp thuế và áp dụng chế độ kế toán dành cho đối tượng này theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy đã rút gọn khá nhiều nhưng chế độ kế toán này vẫn còn rất phức tạp trong tương quan với quy mô kinh doanh và tổ chức nhân sự của doanh nghiệp nhỏ và vừa (phương pháp kế toán dồn tích). Thêmvào nữa, theo quy định củaLuật Kế toán năm 2015, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tổ chức bộ máy kế toán, thuê kế toán trưởng hoặc kế toán có chứng chỉ hành nghề đáp ứng yêu cầu của pháp luật về kế toán.Nếu doanh nghiệp có doanh thu là 1 tỉ đồng/năm, mức lương kế toán mới là 5 triệu đồng/tháng, tương đương 60 triệu đồng/năm. Như vậy, chi phí tiền lương cho kế toán, kế toán trưởng, thủ quỹ chiếm tỉ lệ quá cao trong tổng doanh thu”.Chính vì vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lưu ý đến việc sử dụng dịch vụ của các tổ chức trung gian thuế; đồng thời chi phí thuê dịch vụ được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Xuất phát từ những yêu cầu của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán quy định khai thuế, nộp thuế; lập và lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ,… chắc chắn doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh gặp nhiều lúng túng trong thời gian đầu mới chuyển đổi, ngay những tháng cuối năm 2017, Cục Thuế Trà Vinh đã chủ động liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế, cung cấp dịch vụ chứng thư số để sẵn sàng hỗ trợ. Theo đó, Đại lý thuế An Thịnh và Đại lý thuế Chiến Thuật đã cam kết, sẵn sàng hỗ trợ thủ tục pháp lý ban đầu thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ dịch vụ thực hiện các thủ tục về thuế trong 03 tháng đầu hoàn toàn miễn phí; Viễn thông và Viettel Trà Vinh cũng sẽ dành chế độ ưu đãi về giá dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mới đây, tại hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế quý I/2018 được Cục Thuế Trà Vinh tổ chức vào ngày 13/3/2018, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần MISA tại Cần Thơ cũng đã giới thiệu gói dịch vụ hỗ trợ ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trong năm 2018.

Như vậy, hộ kinh doanh cũng nên mạnh dạn chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, vừa tận dụng được sự hỗ trợ tích cực từ nhiều chương trình của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức trung gian thuế trên địa bàn tỉnh; đồng thời vừa được hưởng ưu đãi về thuế, đất đai mà các ưu đãi này chủ thể kinh doanh với tư cách là hộ kinh doanh không thể tiếp cận.

hkdldn

Ảnh đại diện Văn phòng Công ty cổ phần MISA tại Cần Thơ giới thiệu gói sản phẩm phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

ThS. Kim Thái Hậu

Đã đọc 1550 lần

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn