KHỐI CÔNG VÀ KHỐI TƯ CÙNG ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Hơn 20 cán bộ các sở ban ngành trong tỉnh và chủ doanh nghiệp đã cùng nhau hoàn thành khóa học nâng cao năng lực cung cấp và tư vấn dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS). Khóa đào tạo do Dự án SME Trà Vinh tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đến từ hệ sinh thái Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia NSSC và hệ sinh thái MEVI.

Trong khóa học kéo dài 04 ngày (03-06/10/2023), các học viên đã được các chuyên gia hướng dẫn các phương pháp tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp, thực hành các công cụ chẩn đoán sức khỏe và đánh giá phân loại nhu cầu doanh nghiệp, công cụ quản trị nguồn lực và nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để khối công và khối tư cùng ngồi với nhau để lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm các giải pháp và hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ doanh nghiệp cũng như triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của địa phương. Các học viên đánh giá cao các công cụ đánh giá sức khỏe và nhu cầu doanh nghiệp do các chuyên gia cung cấp, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp và sẵn lòng cùng chung tay xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương.

Thông qua hoạt động này, Dự án SME Trà Vinh hướng tới thành lập đội ngũ nòng cốt đến từ các đơn vị khối công và khối tư để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương đồng thời kết nối huy động nguồn lực từ các mạng lưới để hỗ trợ doanh nghiệp địa phương .