LỄ TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN KHỞI NGHIỆP VÀ CHUYỂN GIAO VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Sự kiện có sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo Đề án Khởi nghiệp của tỉnh, Dự án SME Trà Vinh, TTXTĐ&HTDN cùng với các mentors và đại diện các dự án khởi nghiệp đã tốt nghiệp chương trình HVKN tại Vườn ươm.

Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh được Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ xây dựng từ năm 2018 và đã trở thành nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối về khởi nghiệp trong tỉnh. Dự án SME Trà Vinh cũng đã xây dựng Chiến lược và sổ tay vận hành Vườn ươm được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ vận hành các hoạt động ươm tạo thông qua đơn vị đào tạo XLABS nhằm hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. Chương trình HVKN là một trong những thành công của Vườn ươm DN với 27 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ qua 17 tuần đào tạo.

Với việc hoàn thiện nền tảng ban đầu cho Vườn ươm doanh nghiệp, Dự án SME Trà Vinh đã chính thức chuyển giao việc quản lý Vườn ươm lại cho TTXTĐT & HTDN để đơn vị nhận chuyển giao tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ/ ươm tạo các dự án khởi nghiệp nhằm góp phần nâng cao số lượng và chất lượng doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh. Hình ảnh: Một số hình ảnh tại buổi lễ tốt nghiệp HVKN và chuyển giao Vườn ươm DN tỉnh Trà Vinh