MỜI THAM GIA SỰ KIỆN RA MẮT VIETNAM-CANADA IMPACT EXCHANGE FORUM

Dự án SME Trà Vinh vinh dự được đồng hành cùng Đại sứ quán Canada, Dự án ISEE-COVID, KisStartup và Spring tổ chức diễn đàn Vietnam-Canada Impact Exchange. Các hoạt động trong diễn đàn này tập trung vào các nội dung về xuất nhập khẩu, đầu tư tác động và đầu tư lồng ghép lăng kính giới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Canada tìm hiểu thị trường của nhau. Đặc biệt, đối với Trà Vinh thì đây là dịp để các doanh nghiệp địa phương được hỗ trợ khai thác tối đa tiềm năng giao thương và thâm nhập thị trường Canada.

Kính mời Quý doanh nghiệp có quan tâm tham gia sự kiện ra mắt VIETNAM-CANADA IMPACT EXCHANGE FORUM để được giới thiệu chi tiết các thông tin về chuỗi sự kiện này và hướng dẫn đăng ký tham gia diễn đàn.

Thời gian: 2pm-3:30pm ngày 20/9/2023

Hình thức: Online qua Zoom

Đăng ký tham gia sự kiện ra mắt: Scan QR code trong thư mời đính kèm