Giới thiệu về mảng Khởi nghiệp

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Dự án được thực hiện nhằm góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh, vận hành và kết nối với các hệ sinh thái khác trong khu vực ĐBSCL, quốc gia, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp và hình thành các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp sáng tạo. Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu sau:
Mục tiêu 1: Các chủ nhân chính của khởi nghiệp, các Startups và SMEs sáng tạo phát triển bền vững cả về chất và lượng, hình thành văn hóa khởi nghiệp và tư duy khởi nghiệp cho cộng đồng
Mục tiêu cụ thể 2: Cơ sở hạ tầng phục vụ cho khởi nghiệp và ươm tạo được hoàn thiện, đủ năng lực để hỗ trợ các hoạt động chung của khởi nghiệp.
Mục tiêu cụ thể 3: Các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ, việc thực thi chính sách hiệu quả và linh hoạt.
Mục tiêu 4: Mạng lưới chuyên gia kỹ thuật về khởi nghiệp (mentor/nhà đầu tư) và phát triển doanh nghiệp đầy đủ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ/gọi vốn

Tin tức

HỖ TRỢ QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP

Nhằm hỗ trợ kết nối nguồn lực giữa Đại học Trà Vinh (TVU) và các đối tác nước ngoài, giúp sinh viên TVU tiếp cận các chuyên gia nước ngoài, quốc tế hóa hoạt động khởi nghiệp, SME Trà Vinh đã hỗ trợ TVU trong hoạt động kết nối với W2Work - dự án tăng cường năng lực hệ thống giáo dục Đại học tại Việt Nam.

SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP CÙNG DOANH NHÂN

Đây là chủ đề của sự kiện kết nối các sinh viên có ý tưởng/dự án khởi nghiệp với cựu sinh viên thành đạt do Đại học Trà Vinh (TVU) và Dự án SME Trà Vinh phối hợp tổ chức vào ngày 18/9/2020.

TIẾP TỤC HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC HỖ TRỢ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP

Tiếp nối chuỗi hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Trà Vinh (TVU) trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, SME Trà Vinh phối hợp cùng TVU tiếp tục tổ chức cho đội ngũ giảng viên và các sinh viên có đam mê khởi nghiệp tham quan học tập các mô hình khởi nghiệp thành công tại địa phương.

Các dự án/sản phẩm khởi nghiệp