Giới thiệu về mảng Chuỗi giá trị

Các hoạt động thuộc mảng Chuỗi giá trị của Dự án được thực hiện với mục tiêu hình thành các liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi phát triển bền vững, sản phẩm của chuỗi ngành hàng chủ lực được đa dạng hóa và thị trường được mở rộng.Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu cụ thể như sau:
Mục tiêu 1: Các liên kết trong chuỗi được hình thành và phát triển
Mục tiêu 2: Các sản phẩm của CGT chủ lực tỉnh được đa dạng hóa
Mục tiêu 3: Thị trường cho các sản phẩm được mở rộng

Tin tức

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA

(TVO) Đến nay, Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) đã đầu tư 25 công trình kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ tại 13 xã, thị trấn thuộc 07 huyện, với tổng vốn đầu tư 76,08 tỷ đồng.

ĐẶC SẢN TRÀ VINH LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đặc sản Trà Vinh tiếp cận sàn thương mại điện tử qua hoạt động xúc tiến thương mại do dự án SME Trà Vinh phối hợp Sở Công thương thực hiện.

SẢN PHẨM TRÀ VINH ĐANG CÓ MẶT TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH FLASH SALE TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LỚN

Hiện nay các sản phẩm đặc sản Trà Vinh đang có mặt trên các sàn thương mại điện tử lớn trên cả nước như SENDO, SHOPEE và VOSO.