Giới thiệu về mảng Môi trường kinh doanh

Các hoạt động thuộc mảng Môi trường kinh doanh của Dự án được thực hiện với mục tiêu tạo điều kiện để môi trường kinh doanh của Trà Vinh được thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp.Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu cụ thể như sau:
Mục tiêu 1:  Tăng cường minh bạch thông tin thu hút thêm đầu tư và phát triển thêm doanh nghiệp
Mục tiêu 2: Tạo dựng thương hiệu cho Trà Vinh về các sản phẩm chủ lực và thế mạnh kinh doanh phát huy hiệu quả
Mục tiêu 3: Nguồn nhân lực/chuyên gia tại chỗ và bên ngoài/khối công  về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vận hành tốt

Tin tức

TRÀ VINH CÔNG BỐ CHỈ SỐ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH

UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 hôm 30/10.

THAM VẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DNNVV TỈNH TRÀ VINH 2021-2025

Sau khi hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2017-2020, Dự án SME Trà Vinh đã tiếp tục đồng hành cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2021-2025.

CHUYẾN ĐI HỌC TẬP CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆU QUẢ

Trong nửa đầu tháng 10/2020, Dự án SME Trà Vinh đã đóng vai trò kết nối và tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm cho các cán bộ khối công thuộc các đơn vị đối tác và các doanh nghiệp đang tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án.