Giới thiệu về mảng Môi trường kinh doanh

Các hoạt động thuộc mảng Môi trường kinh doanh của Dự án được thực hiện với mục tiêu tạo điều kiện để môi trường kinh doanh của Trà Vinh được thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp.Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu cụ thể như sau:
Mục tiêu 1:  Tăng cường minh bạch thông tin thu hút thêm đầu tư và phát triển thêm doanh nghiệp
Mục tiêu 2: Tạo dựng thương hiệu cho Trà Vinh về các sản phẩm chủ lực và thế mạnh kinh doanh phát huy hiệu quả
Mục tiêu 3: Nguồn nhân lực/chuyên gia tại chỗ và bên ngoài/khối công  về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vận hành tốt

Tin tức

DỰ ÁN SME TRÀ VINH ĐẨY MẠNH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Dự án SME Trà Vinh cung cấp, chuyển giao, đào tạo dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH: TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(TVO) Từ đầu năm 2020 đến nay, Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (Dự án SME Trà Vinh) đã ký kết hợp đồng hỗ trợ 05 doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa (DNNVV) của Dự án với số tiền 2,666 tỷ đồng không hoàn lại. Đây là một trong những hoạt động chủ lực của Dự án nhằm hỗ trợ cộng đồng DNNVV phục hồi và phát triển sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tiếp nối chương trình trên, vừa qua lãnh đạo Dự án SME Trà Vinh tổ chức cuộc họp thẩm định đề xuất chi tiết của 05 DN, cơ sở đăng ký ý tưởng tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV năm 2020.

RA MẮT CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

Sau quá trình khảo sát, thu thập, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý và phát triển doanh nghiệp, cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã ra đời tại địa chỉ: doanhnghiep.travinh.gov.vn.