Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án SME Trà Vinh thông báo mời thầu gói thầu “Thuê tư vấn vận hành thí điểm Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh trong một năm”

DỰ ÁN SME TRÀ VINH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ MỚI CHO DOANH NGHIỆP

Sau chuỗi các hoạt động hỗ trợ nhằm san sẻ gánh nặng với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Dự án SME Trà Vinh tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ mới nhằm giúp doanh nghiệp tìm định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh thị trường mới.