Tin tổng hợp

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cùng với hoạt động phát triển doanh nghiệp, Dự án SME Trà Vinh còn nâng cao nhận thức, khuyến khích ý tưởng sản xuất giảm thiểu tác động môi trường.

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VINH

Tại dự án SME Trà Vinh, các nghiên cứu khảo sát lồng ghép giới đạt trên 30%; hội thảo, tập huấn, sự kiện có tỷ lệ phụ nữ tham gia trung bình là 32%.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH: ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP

Trà Vinh hiện có hơn 90% doanh nghiệp (DN) nhỏ và siêu nhỏ, với sức cạnh tranh yếu, trong đó rất ít DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ nên các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

HƠN 260 LƯỢT DOANH NHÂN THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TRÀ VINH

Các doanh nhân được huấn luyện về xây dựng doanh nghiệp, marketing, nhân sự, tài chính, luật, sở hữu trí tuệ… tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

DỰ ÁN SME TRÀ VINH TIẾP SỨC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ theo nguyên tắc hoàn lại chi phí đã ứng trước từ doanh nghiệp để thực hiện đề xuất kinh doanh với định mức tối đa 49%.

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA

(TVO) Đến nay, Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) đã đầu tư 25 công trình kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ tại 13 xã, thị trấn thuộc 07 huyện, với tổng vốn đầu tư 76,08 tỷ đồng.

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 ĐỢT 4

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vừa ký văn bản gửi các Sở Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4.

ĐẶC SẢN TRÀ VINH LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đặc sản Trà Vinh tiếp cận sàn thương mại điện tử qua hoạt động xúc tiến thương mại do dự án SME Trà Vinh phối hợp Sở Công thương thực hiện.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Sáng ngày 23/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020 và triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội nghị có 92 đại biểu đại diện các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường và đơn vị có liên quan.