NIỀM VUI HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHUỖI DỪA TẠI XÃ CHÂU ĐIỀN – HUYỆN CẦU KÈ

Ngày 10/7 vừa qua, UBND xã Châu Điền, huyện Cầu Kè  đã tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp đường đal kênh Cơ Ba tại đây.

Tuyến đường được nâng cấp với nguồn vốn tài trợ từ Dự án SME Trà Vinh (3 tỷ đồng) và vốn đóng góp của người dân (300 triệu đồng). Công trình này sẽ đáp ứng được nhu cầu bức xúc của địa phương trong việc đi lại của người dân và việc lưu thông vận chuyển sản phẩm Dừa cũng như đầu vào và đầu ra của các cơ sở thu mua Dừa, Tổ hợp tác tại đây. SME Trà Vinh kỳ vọng tuyến đường được khai thác sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

 

Đây là một trong 08 công trình được Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ tại các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long và Châu Thành, các công trình bắt đầu được thực hiện từ năm 2019.