PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cùng với hoạt động phát triển doanh nghiệp, Dự án SME Trà Vinh còn nâng cao nhận thức, khuyến khích ý tưởng sản xuất giảm thiểu tác động môi trường.

Triển khai từ năm 2014, Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) nhận sự tài trợ của Chính phủ Canada nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh cho doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai, nhằm hạn chế các tác động đến môi trường, dự án luôn xây dựng các hoạt động phù hợp với nội dung về bảo vệ môi trường của tỉnh và của nhà tài trợ Canada, đồng thời, khuyến khích các sáng kiến bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

Khuyến khích ý tưởng sản xuất giảm thiểu tác động đến môi trường

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những công cụ tài chính của Dự án SME Trà Vinh nhằm tiếp sức phát triển doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ theo nguyên tắc hoàn lại chi phí đã được ứng trước để thực hiện đề xuất kinh doanh với định mức tối đa 49% (không bao gồm các khoản thuế) so với tổng kinh phí thực hiện đề xuất kinh doanh. Thông qua chương trình này, nhiều ý tưởng cải tiến sản xuất theo hướng bảo vệ môi trường đã được dự án hỗ trợ phát triển mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong 15 đề xuất đã ký kết hợp đồng hỗ trợ, các dự án đều có những hạng mục giúp cải thiện điều kiện sản xuất và lao động, nâng cao khả năng chủ động xử lý chất thải sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đơn cử, Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Dương Phát đầu tư nhà phơi năng lượng mặt trời nhằm giảm thiểu bụi phát tán trong quá trình sản xuất chỉ xơ dừa, xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong hoạt động sản xuất cơm dừa. Cơ sở dầu dừa sạch Phương Huỳnh đầu tư hệ thống xử lý nước thải sản xuất dầu dừa. Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Hai Kháng nâng cấp nhà xưởng sản xuất nút áo từ gáo dừa và cải tiến hệ thống xử lý khói thải trong hoạt động sản xuất than gáo dừa. Công ty cổ phần Rynan Techonlogies Vietnam nghiên cứu hệ thống nuôi tôm thông minh mang lại hiệu quả kinh tế, giảm mức độ xả thải, mức độ phú dưỡng nguồn nước của các ao nuôi tôm....

Hình ảnh: Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Dương Phát trước và sau khi đầu tư nhà phơi năng lượng mặt trời.

 

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp

Nhận thấy nhiều tác động môi trường trong quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dự án SME Trà Vinh đã triển khai kế hoạch hành động môi trường với mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như chủ đầu tư các tiểu dự án nắm bắt và thực hiện theo các chính sách môi trường, đảm bảo quá trình phát triển hài hòa với công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, dự án cũng giúp nâng cao năng lực cho khối công về lồng ghép môi trường trong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Từ khi triển khai kế hoạch này vào năm 2017 đến nay, đã có 2.010 lượt doanh nghiệp, cán bộ khối công tham gia các hội thảo, tập huấn, phổ biến thông tin và các chuyến tham quan học tập cụ thể về môi trường trong phát triển doanh nghiệp, 100% hoạt động nghiên cứu, đánh giá đều có các nội dung phân tích về môi trường.

Hình ảnh: Một buổi tập huấn an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ năm 2018

Dự án còn hỗ trợ Sở Tài nguyên môi trường các thiết bị quan trắc nhằm nâng cao năng lực quan trắc chỉ số môi trường tại các doanh nghiệp thuộc chuỗi ngành hàng ưu tiên phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 của tỉnh thể hiện sự quan tâm về môi trường thông qua các chỉ số: tổ chức tập huấn định kỳ những yêu cầu về môi trường cho chủ doanh nghiệp, hỗ trợ cải thiện năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường, tăng tỷ lệ  doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến cải tiến hay nâng cao công nghệ đạt 75%, đảm bảo các công trình điện nước phục vụ các cơ sở sản xuất kinh doanh, minh bạch hóa các chính sách kinh tế - xã hội,môi trường của tỉnh.

Hình ảnh: Sự thay đổi của cầu tàu Cồn Chim - một trong những công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển chuỗi du lịch do Dự án SME hỗ trợ.

Dự án đã đầu tư 25 công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ chuỗi dừa và du lịch, mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 13 xã, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.

Các công trình bao gồm hệ thống cầu đường, hệ thống cống thoát nước, trạm bơm chống hạn mặn… do dự án tài trợ đều đảm bảo có phân tích những tác động môi trường trong báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có tổ giám sát thực hiện giám sát môi trường trong quá trình thi công.

Tuệ Minh

Nguồn VnExpress