RA MẮT DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI VỀ TÁC ĐỘNG VIỆT NAM-CANADA (VIETNAM-CANADA IMPACT EXCHANGE FORUM)

Sự kiện diễn ra vào ngày 20/9/2023 vừa qua với sự tham gia của hơn 40 Doanh nghiệp, Sở Ban Ngành của các Tỉnh, Thành phố, đặc biệt là tỉnh Trà Vinh tham gia qua Zoom và hàng trăm lượt theo dõi qua các kênh trực tuyến.

Sự kiện ra mắt nhằm giới thiệu với các doanh nghiệp có quan tâm về các cơ hội giữa 2 thị trường Việt Nam và Canada, đồng thời cũng lý giải việc lựa chọn chủ đề kết nối đầu tư tạo tác động, xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp tạo tác động, đầu tư lăng kính giới làm 03 trọng tâm của chuỗi hoạt động này.

Dự án SME Trà Vinh vinh dự được đồng hành cùng Đại sứ quán Canada, Dự án ISEE-COVID, KisStartup và Spring Activiator tổ chức chuỗi hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn trao đổi về tác động Việt nam-Canada (Vietnam-Canada Impact Exchange Forum). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Canada tìm hiểu thị trường của nhau. Đặc biệt, đối với Trà Vinh thì đây là dịp để các doanh nghiệp địa phương được hỗ trợ khai thác tối đa tiềm năng giao thương và thâm nhập thị trường Canada.