ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

(Mẫu trình bày đề xuất ngắn gọn dành cho tất cả doanh nghiệp đăng ký vòng sơ loại)

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Thông tin chung

( * )
( * )
( * )
( * )
( * )
( * )
Nam Nữ
( * )
( * )
( * )
( * )

2. Hoạt động Sản xuất – kinh doanh

3. Kết quả Sản xuất – kinh doanh

II. Về đề xuất của doanh nghiệp

1. Đề xuất mà doanh nghiệp đang muốn được hỗ trợ từ Chương trình

2. Kế hoạch về vốn/kinh phí và Đề nghị hỗ trợ

( * )
( * )
( * )
( * )

3. Đề xuất của doanh nghiệp này phù hợp với nội dung nào của “ Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV Trà Vinh”.

1.Phát triển chuỗi giá trị (VD ý tưởng này nhằm góp phần phát triển khâu nào trong chuỗi? tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn; tạo thị trường mới, cải tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; hoặc tăng cường liên kết…)
2.Phát triển cộng đồng và môi trường (VD nếu ý tưởng này tạo cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn (phụ nữ, người dân tộc thiểu số,…)
3.Doanh nghiệp sáng tạo (VD nếu ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, quản lý về quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, máy móc, công nghệ, sản phẩm, hoạt động marketing – bán hàng)
4.Phù hợp cả 3 nội dung

III. Anh/chị biết về Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV Trà Vinh thông qua kênh nào?

Cổng thông tin điện tử http://smetravinh.vn/
Diễn đàn http://diendan.smetravinh.vn/
Thông qua Đài PTTH tỉnh Trà Vinh; Báo Trà Vinh, các Đài phát thanh địa phương
Thông qua giới thiệu từ các Sở, Ban ngành và các Hiệp hội, Đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp các cấp, các ấn phẩm tờ thông tin giới thiệu

IV. Thông tin liên hệ của người đại diện doanh nghiệp (để trao đổi – trình bày đề xuất)

( * )
( * )
( * )
  w06
( * )