Sản phẩm gạo sạch của HTX Long Hiệp

Sản phẩm của HTX Long Hiệp đạt giải III cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2018.

Sản phẩm được trồng theo mô hình lúa – tôm, với các tiêu chí:
- Không làm đất;
- Không diệt cỏ;
- Không thuốc trừ sâu;
- Không phân bón hóa học.