SME TRÀ VINH HỌC TẬP KINH NGHIỆM CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Hình ảnh: Đại diện của DNG chia sẻ về các kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp của công ty với đoàn SME Trà Vinh

Trong tuần vừa qua, Dự án SME Trà Vinh đã tổ chức hoạt động học tập kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (Business Development Service – BDS) tại Đà Nẵng. Hoạt động có sự tham gia của các đại diện khối công đến từ VP UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất CSP.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Quang (bên phải), Cố vấn kỹ thuật/Điều phối viên trưởng của Dự án SME trao quà kỷ niệm cho đại diện DNG

Trong khuôn khổ hoạt động này đoàn học tập đã gặp gỡ Công ty TNHH DNG – một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng đầu tại Đà Nẵng. Các  thành viên đoàn có cơ hội được tìm hiểu về các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cũng như  kinh nghiệm tư vấn cho doanh nghiệp từ DNG.

Hình ảnh: Đoàn SME  Trà Vinh và đội ngũ của DNG chụp ảnh lưu niệm

Theo kết quả khảo sát thực hiện vào đầu năm 2020 trong cộng đồng SMEs tại tỉnh Trà Vinh, các doanh nghiệp đã nêu ra hàng loạt nhu cầu cần hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ. Từ đó đến nay, Dự án SME Trà Vinh đã đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp. Theo đó, SME Trà Vinh đã triển khai các hoạt động nhằm tạo thị trường dịch vụ BDS trong tỉnh, nâng cao nhận thức và năng lực cho khối công và khối tư về BDS và cung cấp trực tiếp các dịch vụ BDS cho một số doanh nghiệp.