TĂNG DOANH THU VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH TRỰC TUYẾN

Chương trình Nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến do Dự án SME Trà Vinh phối hợp cùng KisStartup triển khai từ tháng 7-9/2022 với sự tham gia của 15 doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp/HTX/hộ kinh doanh tham gia chương trình được hỗ trợ phát triển các kênh kinh doanh trực tuyến (Sàn TMĐT, Facebook, Zalo, Tiktok,...) bằng các phương pháp/phương tiện đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất.

Đến nay chương trình đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực với 45 sản phẩm được bán trên các kênh online và ghi nhận mức tăng doanh thu trực tuyến hơn 200%. Đặc biệt chương trình đã thúc đẩy một số doanh nghiệp bước đầu chuyển đổi số bằng việc tiếp cận các phần mềm và áp dụng công nghệ vào quản lý bán hàng. Xin chia sẻ cùng các bạn một số kết quả ấn tượng sau 03 tháng triển khai chương trình này.