THÔNG BÁO MỜI GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM

THÔNG BÁO MỜI GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM

Dự án SME Trà Vinh đang tìm đơn vị cung cấp Dịch vụ thẩm định giá để thẩm định giá cho hạng mục “Xây dựng lắp đặt kho lạnh”
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “THÚC ĐẨY KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO DOANH NGHIỆP BÁN LẺ - RETAIL UNIVERSITY”

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “THÚC ĐẨY KINH DOANH ...

Với mong muốn mang đến những nội dung thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối ...
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh do Canada tài trợ (Global Affairs of Canada). Dự án triển khai từ năm 2014 đến năm 2020. Mục tiêu cuối cùng ...