THÔNG BÁO: TÂN GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SME TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-SKHĐT ngày 29/12/2022 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Trà Vinh về việc phân công kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh);

Ban quản lý Dự án SME Trà Vinh xin trân trọng thông báo Bà Trần Thị Thu Loan sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc BQL Dự án SME Trà Vinh từ ngày 29/12/2022.

Ảnh: Ông Châu Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Trà Vinh trao quyết định phân công công việc cho Bà Trần Thị Thu Loan trong cuộc họp ngày 29/12/2022 của BQL Dự án SME Trà Vinh.

Bà Trần Thị Thu Loan đã gắn bó với SME Trà Vinh từ năm 2018 với vị trí Phó Giám Đốc BQL Dự án và sẽ bắt đầu phụ trách Dự án trong vai trò Giám đốc BQL Dự án trong năm 2023 này.