THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG WECREATE VIETNAM – VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TRÀ VINH

WECREATE VIETNAM là một Chương trình hợp tác công ty giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Griffin Worx. Hiện nay, Chương trình WECREATE VIETNAM do Griffin Worx và đối tác địa phương, Công ty XLABS thực hiện. WECREATE là một trung tâm cộng đồng doanh nhân, nơi cung cấp Nguồn lực, Giáo dục, Tiếp cận và Đào tạo cho Trao quyền Kinh tế, đặc biệt là cho phụ nữ. Trung tâm WECREATE | VIETNAM là một địa chỉ tập trung, an toàn cho những người muốn kinh doanh, khởi nghiệp, đặc biệt là phụ nữ. Tại đây, họ sẽ tiếp cận với các nguồn lực trao quyền kinh tế, giúp họ xây dựng và phát triển doanh nghiệp của họ. Phương pháp hợp tác cuả Trung tâm là sẽ phối với với các nhân tố chính để phát triển hệ sinh thái kinh doanh phù hợp với văn hoá và tạo môi trường an toàn cho các doanh nhân, nữ doanh nhân phát triển. Là một thành viên của đội ngũ WECREATE | VIETNAM, bạn sẽ giúp các doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân nữ phát triển, mở rộng doanh nghiệp của họ trong khi tạo đà thay đổi kinh tế, xã hội thông qua hàng loạt các chương trình tăng trưởng doanh nghiệp, các công cụ và các sự kiện được tạo ra để giải quyết các trở ngại mà các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân nữ đang gặp phải. Bạn sẽ tham gia tạo dựng các phương pháp hợp tác của Trung tâm bằng cách làm việc với các nhân tố chính để phát triển một hệ sinh thái kinh doanh phù hợp với văn hoá và tạo môi trường an toàn cho phụ nữ. Doanh nghiệp Xã hội - Công ty TNHH XLABS đang tuyển dụng đội ngũ xây dựng Chương trình WECREATE tại Vườn ươm Doanh nghiệp Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG BAO GỒM:

1, Giám đốc Chương trình:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Thời hạn hợp đồng: 1 năm (có khả năng gia hạn)

Chế độ đãi ngộ: Thu nhập cạnh tranh, chế độ BH theo quy định của nhà nước

Mô tả công việc: http://bit.ly/2XSQNOx

Link đăng ký ứng tuyển: https://forms.gle/ZwCYaAsowMGM5ym67

Các ứng viên quan tâm điền thông tin vào Mẫu ứng tuyển và gửi link trước ngày 4/2/2021

2, Phụ trách Marketing&Outreach:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Thời hạn hợp đồng: 1 năm (có khả năng gia hạn)

Chế độ đãi ngộ: Thu nhập cạnh tranh, chế độ BH theo quy định của nhà nước

Mô tả công việc: http://bit.ly/39MsJT1

Link đăng ký ứng tuyển: https://forms.gle/yksP7mYN9H9xvzN99

Các ứng viên quan tâm điền thông tin vào Mẫu ứng tuyển và gửi link trước ngày 4/2/2021

3. Phụ trách Văn phòng:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Thời hạn hợp đồng: 1 năm (có khả năng gia hạn)

Chế độ đãi ngộ: Thu nhập cạnh tranh, chế độ BH theo quy định của nhà nước

Mô tả công việc: http://bit.ly/3o1OZNw

Link đăng ký ứng tuyển: https://forms.gle/37HHXtwYqP7tRUyE6

Các ứng viên quan tâm điền thông tin vào

Mẫu ứng tuyển và gửi link trước ngày 4/2/2021

4. Thực tập sinh:

Hình thức làm việc: Bán thời gian hoặc toàn thời gian

Chế độ đãi ngộ: Hỗ trợ theo sự kiện hoặc khối lượng công việc được giao và được cấp Chứng chỉ thực tập tại WECREATE VIETNAM

Mô tả công việc: http://bit.ly/3qFDRIb

Link đăng ký ứng tuyển: https://forms.gle/QAh5nBC8DTVpsSP27

Các ứng viên quan tâm điền thông tin vào

Mẫu ứng tuyển và gửi link trước ngày 4/2/2021

Mọi thông tin xin liên hệ qua địa chỉ email: info.wecreatevietnam@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0918 802 813 gặp Mr. Thạch