TIẾP SỨC CHO HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

TIẾP SỨC CHO HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Nhân dịp đầu năm học mới 2022-2023, tập thể Ban quản lý Dự án SME Trà Vinh đã triển khai chương trình hỗ trợ tập vở cho học sinh nghèo và ...