TẬP HUẤN KINH DOANH ONLINE CHO PHỤ NỮ

TẬP HUẤN KINH DOANH ONLINE CHO PHỤ NỮ

Chương trình tập huấn kinh doanh online do Dự án SME Trà Vinh triển khai từ nay đến giữa tháng 6/2023 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp/ý tưởng khởi nghiệp ...