TỔ CHỨC KẾT NỐI CÁC HỢP TÁC XÃ CỦA TRÀ VINH VÀ KIÊN GIANG

Sự kiện kết nối HTX giữa hai tỉnh Trà Vinh và Kiên Giang là một phần trong hoạt động phối hợp giữa Dự án SME Trà Vinh và Liên minh Hợp tác xã trong năm 2022 nhằm nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Hình ảnh: Các HTX giới thiệu sản phẩm

Sự kiện lần này có sự tham gia của 24 HTX và doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại và dịch vụ tại Trà Vinh và Kiên Giang. Tại hội nghị kết nối, các HTX và doanh nghiệp của 02 tỉnh đã tích cực giao lưu và giới thiệu sản phẩm và đã có 04 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa 07 HTX và doanh nghiệp của hai tỉnh.

Hình ảnh: Đại diện HTX Long Hiệp (bên phải) và Cty TNHH Nông Phát Đạt (bên trái) ký kết biên bản ghi nhớ

Dự án SME Trà Vinh được triển khai từ năm 2014 đến nay thực hiên nhiệm  vụ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh. Trong đó Dự án  đặc biệt chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động kết nối và xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đến nay đã có hơn 800 doanh nghiệp/HTX/hộ KD được Dự án hỗ trợ tham gia các hoạt động kết nối/xúc tiến thương mại, kết quả có gần 200 biên bản ghi nhớ và hợp đồng đã được ký kết.