TRÀ VINH ĐI ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH

Theo báo cáo PCI 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố vào tháng 4/2023,  Trà Vinh được đánh giá là địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số xanh (PGI) năm 2022 và chỉ số PCI năm 2022 đã có bước cải thiện vượt bậc từ hạng 51/63 năm 2021 lên hạng 26/63 năm 2022.

Ảnh: 03 tỉnh đứng đầu chỉ số PGI là Trà Vinh, Lạng Sơn và Bắc Ninh. (nguồn congthuong.vn)

Đây là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) giới thiệu và công bố Chỉ số PGI. Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Theo đó, trong năm đầu tiên này Trà Vinh đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số PGI với 17,67 điểm.

Thời gian qua, Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa...nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển công nghiệp chế biến theo quy trình sản xuất sạch và thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Ảnh: Hê thống xử lý khói lò than gáo dừa tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất Hai Kháng (Trà Cú, Trà Vinh) do dự án SME Trà Vinh hỗ trợ

Là đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Dự án SME Trà Vinh đã và đang đồng hành cùng tỉnh Trà Vinh trong việc triển khai các chính sách phát triển chuỗi giá trị dừa hữu cơ; khuyến khích và hỗ trợ phát triển các ý tưởng sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường; hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư theo hướng bền vững.

Ảnh: Quang cảnh hội thảo vùng ĐBSCL về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giới thiệu Chỉ số Xanh cấp tỉnh

Ngày 09/5/2023 vừa qua, Trà Vinh được chọn là địa phương tổ chức Hội thảo vùng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giới thiệu "Chỉ số Xanh cấp tỉnh" (PGI) với mục tiêu khởi động cho quá trình phối hợp thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Sự kiện có sự tham gia của VCCI, các chuyên gia hàng đầu về phát triển kinh tế xanh, đại diện các cơ quan ban ngành của các tỉnh ĐBSCL và các doanh nghiệp tại Trà Vinh. Hội thảo nhằm hỗ trợ chính quyền các tỉnh thành tạo lập môi trường kinh doanh theo định hướng xanh, thúc đẩy hệ sinh  thái kinh doanh thân thiện môi trường để thu hút các dự án đầu tư xanh và bền vững.

Đối với Trà Vinh, chỉ số PGI sẽ tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển doanh nghiệp của tỉnh, tạo động lực để các doanh nghiệp đầu tư theo hướng thân thiện môi trường.